МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ НА ПЕРЕХРЕСТІ КУЛЬТУР І ЦИВІЛІЗАЦІЙ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ» (17–18 вересня 2021 р.)

Завантажити одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

НАПРЯМ 1. УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

Дружук І. М.
Етимологічний *а у волинсько-поліських говірках

Коломієць О. В.
На перетині різних світів: дилогія Богдана Бойчука «Над сакральним озером. Кохання поза світанком»

Сокол Г. Р.
Образи українських хліборобів-оріїв у повістях Галини Журби та в романі Уласа Самчука «Волинь»

Шеремет А. В.
Лексика на позначення осіб жіночої статі в уснорозмовних стилях української мови

НАПРЯМ 2. РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА ІНШІ МОВИ

Бережна М. В.
Мовленнєвий портрет Аліси за архетипом «Амазонка» у фільмі Т. Бертона Alice in Wonderland

Орел І. І.
Семантичні графи як модель відображення зміни семантики фразеологічних одиниць на позначення стереотипів

НАПРЯМ 3. ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Бессараб О. В., Арнаутова А. Р., Емірамзаєва А. С.
Становлення кримськотатарської перекладацької традиції у період депортації

Дейкун П. В.
Труднощі під час усного синхронного перекладу: лінгвістичний та граматичний аспекти

Мельник П. В.
Еквівалентність у юридичному перекладі

Пестушко А. В., Коробов А. О.
Особливості методології дослідження комунікативних процесів у перекладацькій діяльності

Редчиць Т. В.
Труднощі перекладу термінологічних одиниць

НАПРЯМ 4. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Каргіна О. О.
Міфологічні та казкові мотиви в літературі фентезі

НАПРЯМ 5. ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Костанда І. О.
Становлення тлумачної традиції: генеза та розвиток давньокитайської екзегези традиційних текстів

Лещенко Г. В.
Наративна напруженість: когнітивне мапування і конструювання

НАПРЯМ 6. МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Kurylenko D. V.
Mentoring through the prism of text imperatives

Лосєва Ю. В., Аносова Ю. П.
Використання тактик аргументації за допомогою засобів образності у політичному дискурсі