Архів

Том 33 (72). № 4 Том 2, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Бойко Я. В.
СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ УКРАЇНСЬКИХ РЕТРАНСЛЯЦІЙ П’ЄС В. ШЕКСПІРА У СВІТЛІ РЕФЕРЕНТНОЇ КОГНІТИВНОЇ ВАРІАНТНОСТІ

Герасименко О. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ У ПРОЦЕСІ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Головня А. В., Щербина А. В., Гастинщикова Л. О.
ВИДИ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА СФЕРИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Мікіна О. Г.
ІСТОРІЯ ЛАТИНСЬКОГО ДІЄСЛОВА INQUAM, INQUIT ЯК ПІДТВЕРДЖЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ УНІВЕРСАЛІЇ

Кравчук О. О., Остащук І. Б.
КОНЦЕПТ «СУДДЯ» В ПРАВОВІЙ ЛЕКСИЦІ

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Кравцова Ю. В.
МЕТАФОРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ

Тугай О. М.
КВАНТИТАТИВНА ВЕРИФІКАЦІЯ РАНҐОВОГО РОЗПОДІЛУ АПРОКСИМАЦІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ В РЕЧЕННЯХ ПОСТУПКИ: КОРПУСНО-МАТЕМАТИЧНИЙ ПІДХІД

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Яцків Н. Я., Григорук Ю. Б.
ПОШУК ВЛАСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У РОМАНІ МАРІ-ФРАНС КЛЕР «П’ЯТЬ МАЙОРЦІВ ДЛЯ МОГО НЕЗНАЙОМЦЯ»

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Вісич О. А.
СТОРІТЕЛІНГ ЯК ПРИЙОМ У НАРАТИВНІЙ СТРАТЕГІЇ

Герасименко Н. В.
ТРАВМОВАНІ СРСР (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ С. ЖАДАНА «ІНТЕРНАТ»)

Жванія Л. В.
БІБЛІЙНИЙ КОД ДРАМАТИЧНОЇ ПОЕМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ВАВІЛОНСЬКИЙ ПОЛОН»

Колкутіна В. В.
СЕМАНТИЧНИЙ КОД ЗБІРОК МИКОЛИ ВОРОНОГО

Мірошніченко Л. В.
ТРИВИМІРНІСТЬ ОБРАЗУ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ РОМАНУ-ГІПОТЕЗИ ГАЛИНИ ТАРАСЮК «МІЖ ПЕКЛОМ І РАЄМ»

Скорина Л. В.
ХАРАКТЕРОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО «АНДРІЙ ЛАГОВСЬКИЙ»)

Шарова Т. М.
МІЛІТАРНА МОДЕЛЬ У ЗОБРАЖЕННІ БУДЕННОГО ЖИТТЯ І ХУДОЖНІ РЕФЛЕКСІЇ КОСТЯ ГОРДІЄНКА

Шевченко Т. М.
ПОРТРЕТНИЙ ЕСЕЙ У ТВОРЧОСТІ СТЕПАНА ПРОЦЮКА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗБІРОК «ВІДКИНУТІ І ВОСКРЕСЛІ», «ГІРКИЙ СВІТ, СОЛОДКИЙ СВІТ»)

Шмега К. М.
ПОТЕНЦІАЛ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ ПЕРСОНАЖІВ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Абрамович С. Д.
ТЕОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ У МЕТОДИЦІ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Bakhshali G. I.
LITERARY ENVIRONMENT OF SHUSHA AND MIR MOHSUN NAVVAB’S PERSONALITY

Garagurbanli Kh. M.
ARTISTIC DESCRIPTIVE MEANS (BASED ON BYRON’S POEMS)

Євтушенко С. О.
КІНОДИСКУРС У ПОЕТИЦІ РОМАНІВ САЛМАНА РУШДІ «ЛЮТЬ» І «ЗОЛОТИЙ ДІМ»

Ismayilova A. Sh.
AZERBAIJANI DISTICHS IN THE CONTEXT OF SOCIO-POLITICAL EVENTS OF XIX CENTURY

Ismailova A. H.
STUDIES BY JURJI ZAYDAN ON THE SPREAD OF ARAB LITERATURE AND ISLAMIC CULTURE IN EUROPE

Калашнікова О. Л.
ЧЕРВОНЕ, ЧОРНЕ ТА БІЛЕ: ЗІТКНЕННЯ СТЕРЕОТИПІВ В ІРОНІЧНИХ КАРТИНАХ Е. ШЕВІЯРА

Karimova D. A.
THE MORAL EDUCATION OF A YOUNG MAN IN CHARLIEZ DICKENS’ NOVEL OLIVER TWIST

Османова Г.
ЦИФРА ТРИ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИХ КАЗКАХ

Сары (Джафарова) Ш.
ИДЕЯ РОДИНЫ, ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ НА УРОВНЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

Сипа Л. М.
РОМАНТИЧНІ МОТИВИ У ПОВІСТІ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА «САРРАЗИН»

Khayala Mugamat
TYPES OF TEXT IN RAFIQ YUSIFOGLU’S POEM “TALE OF VICTORY”

Яхьяева К. Я.
ПОИСК ЖЕНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОМАНЕ ДОРИС ЛЕССИНГ «ТРАВА ПОЕТ»

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Горболіс Л. М.
ІНТЕРМЕДІАЛЬНА МАТРИЦЯ РОМАНУ ДЕНА БРАУНА «ІНФЕРНО»

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Ковалишин К. А.
ВІЗУАЛЬНЕ ТА СЛОВЕСНЕ У ТВОРЧОСТІ БРУНО ШУЛЬЦА

Чорноконь В. В.
ФОРМИ І ФУНКЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ РОМАНІ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Комова М. В., Петрушка А. І.
ТЕРМІНОГРАФІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОГО КОНТЕНТУ

Леонтьєва Т. С.
МЕДІА ДЛЯ ДІТЕЙ ЯК КОНВЕРГЕНТНИЙ ПРОДУКТ

Стратюк В. Р.
КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДУ HR ДИРЕКТОРА КОМПАНІЇ

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО, АРХІВОЗНАВСТВО

Герасимюк Л. С., Тарасюк Л. М.
САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ

КНИГОЗНАВСТВО, БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО, БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Гамбарова Ш. А.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ О НАСЛЕДИИ Ф. КОЧАРЛИ

Мамедова С. И.
ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТСКИХ БИБЛИОТЕКАХ: НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ SERVQUAL

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Бикова О. М.
«ЗАЧАРОВАНИЙ КРАЙ»: БІЛОРУСЬ У ХУДОЖНІХ РЕПОРТАЖАХ С. СКЛЯРЕНКА

Пархітько О. В.
МАНІПУЛЮВАННЯ ОПОЗИЦІЙНИХ БЛОГЕРІВ У ПЕРЕДВІЙСЬКОВИЙ ПЕРІОД

Сидоренко Н. М., Дубецька О. О.
ПРАВО БУТИ ЛЮДИНОЮ: «ЖІНОЧЕ ПИТАННЯ» НА СТОРІНКАХ ПРЕСИ НАДДНІПРЯНЩИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Чубук О. Л.
ПРОФЕСІЙНІСТЬ МОДЕРАТОРА ЯК ЧИННИК УСПІШНОСТІ ТЕЛЕДЕБАТІВ (НА ПРИКЛАДАХ ТЕЛЕКАНАЛІВ ОДЕСИ)

Шульська Н. М., Зінчук Р. С., Навальна М. І.
АНТИФЕЙКОВІ РЕСУРСИ СУЧАСНОГО МЕДІАПРОСТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Baliun O. O., Fisenko T. V., Vityuk L. S.
THE INFLUENCE OF VIDEO ADVERTISING ON THE PROMOTION OF TERRITORIAL BRANDING

Бутиріна М. В., Старков В. І.
ОЦІНКА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ САЙТУ ПІДПРИЄМСТВА: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

Шульженко А. С., Рула Н. В.
ЖАНРОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ НА СТОРІНКАХ ВІТЧИЗНЯНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ У ПЕРІОД ПОВНОМАСШТАБНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Потенко Л. О., Тупікова Т. В., Лесневська К. В.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ НІМЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ДЕРИВАТІВ

Томчаковська Ю. О., Строченко Л. В., Томчаковський О. Г.
СТРУКТУРА АНАЛІЗУ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ