Архів

Том 34 (73). № 1 Том 2, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Alizade K. J.
MEANS OF EXPRESSION THAT SIGNAL WORD AND MORPHEME BOUNDARIES IN THE ENGLISH AND THE AZERBAIJANI LANGUAGES

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Філюк Л. М.
КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЙ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ»

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Гаврилюк Н. І.
Є. МАЛАНЮК І М. РИЛЬСЬКИЙ (ДІАЛОГ ПРО УКРАЇНУ. ДОВКОЛА «ПОСЛАННЯ»)

Герасимчук В. А.
МЕТАФІЗИКА КОХАННЯ У ТВОРЧОСТІ ТА ЖИТТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Онуфрієнко О. П.
СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Біляцька В. П.
ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ПОСТАТІ ІВАНА БОГУНА В ОДНОЙМЕННОМУ РОМАНІ У ВІРШАХ А. ГУДИМИ

Боронь О. В.
КИЄВОРУСЬКА МИНУВШИНА В ШЕВЧЕНКОВИХ ПОВІСТЯХ: ІСТОРИЧНИЙ ПІДТЕКСТ

Купрікова Г. В.
ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА В ОПОВІДАННІ “НO PAURA” ЗІ ЗБІРКИ «МАМА ПО СКАЙПУ»

Науменко Н. В.
МОТИВ ПОСТАНОВКИ ДРАМАТИЧНОГО ТВОРУ ЯК ЧИННИК ІРОНІЧНОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Павлюк І. З.
ПОЕТИКА РОМАНУ АНАТОЛІЯ ДІМАРОВА «І БУДУТЬ ЛЮДИ» ЯК ЕГРЕГОР СВІТОГЛЯДНИХ ПЕРЕФОРМАТУВАНЬ ПРОЗАЇКА

Ромас Л. М.
ДОПОКИ ТЯЖІТИМЕ НАД УКРАЇНЦЯМИ ФАТУМ РОСІЙСЬКОГО СЮЖЕТУ (ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ МАТЕРІАЛУ РОМАНУ ЄВГЕНІЇ КОНОНЕНКО «РОСІЙСЬКИЙ СЮЖЕТ»)

Семенюк Л. С.
ПАНЕГІРИК ЯКОВА СЕДОВСЬКОГО «ДАРУНОК ПОШАНИ…»: БАГАТОПЛАНОВІСТЬ БАРОКОВОГО ТЕКСТУ

Шевченко Т. М.
ІНТЕРВʼЮ-ЕСЕЙ ЯК МЕТАЖАНР

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Aliyeva B. M.
THE DILEMMA OF EAST AND WEST IN AHMAD HAMDI TANPINAR’S NOVEL MAHUR BASTA

Ващенко Ю. А., Мурадова І. Р.
СПЕЦИФІКА МОДЕЛЕЙ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ В РОМАНІ Г. ДЕ МОПАССАНА «НАШЕ СЕРЦЕ»

Huseynli H. R.
TOLERANCE AND MULTICULTURALITY IN HUSEYN JAVID’S PROSAIC DRAMAS

Мусій В. Б.
МОТИВ ПОШУКІВ ПІДЛІТКОМ ІДЕНТИЧНОСТІ В СИТУАЦІЇ ТОТАЛЬНОЇ САМОТНОСТІ В СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Прищепа Т. В.
ФОРМИ І ФОРМАТИ ВТІЛЕННЯ ІСТОРІЇ ПРО ФРАНКЕНШТЕЙНА

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Кузьменко В. І.
ЖАНР ЛИСТА У ВІЧНІСТЬ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА ІВАНА БАГРЯНОГО: КОМПАРАТИВНИЙ ВИМІР

Маркова М. В.
ВИКОРИСТАННЯ ПЕТРАРКІВСЬКОГО МОВНОГО КОДУ У СОНЕТІ ДЖОНА ДОННА “OH, TO VEX ME, CONTRARIES MEET IN ONE…”

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Анхим М. М., Анхим О. І.
ЛІТЕРАТУРНА БАГАТОМОВНІСТЬ У РОМАНІ МАР’ЯНИ ГАПОНЕНКО «ХТО ТАКА МАРТА?»

Семенюк О. Б.
ЛИСТИ ІЗ ФРОНТУ ВІНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Павлова А. К.
ГНОСЕОЛОГОЧНИЙ РАКУРС ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ В НЕОБРЯДОВІЙ ЛІРО-ЕПІЧНІЙ ПІСЕННОСТІ

КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Динікова Л. Ш.
ЖАНРОВА СТРУКТУРА ПЕРШОГО КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ «ТЕРДЖИМАН»

МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ, АБОРИГЕННИХ НАРОДІВ АМЕРИКИ ТА АВСТРАЛІЇ

Оськіна Н. О., Чорна Д. Д.
СЛЕНГОВІ ЗНАКОВІ ЗАМІННИКИ В СУЧАСНОМУ КИТАЙСЬКОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Бабенко В. С.
ФОРМУВАННЯ СТЕРЕОТИПНОГО ОБРАЗУ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ЯК «СЕКС-СИМВОЛУ» У ВИСВІТЛЕННІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ В ЗМІ

Гомон А. М., Чернявська С. М., Шокуров О. В.
НЕОЛОГІЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Динікова Л. Ш.
ДІАЛОГ КУЛЬТУР В ПОЛІЕТНІЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Літвінчук І. С.
ДЕЗІНФОРМАЦІЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: АЛГОРИТМИ ПРОТИДІЇ

Писарська Н. В., Гомон А. М., Заверющенко М. П.
НАУКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ У СУЧАСНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Толочко Н. В., Шаповалова Г. В., Путрашик В. І.
ВИКЛИКИ І ЗАВДАННЯ ФІЛІЇ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ ВІЙНИ

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО, АРХІВОЗНАВСТВО

Данькевич Ю. В., Головченко М. М.
ДОКУМЕНТАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ МІЖ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІЗ ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Гарачковський О. І.
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «СЛОВО І ЧАС» У МЕДІЙНІЙ РЕЦЕПЦІЇ ГРИГОРІЯ ШТОНЯ

Гдакович М. С.
«ЛІВІ» ПОШУКИ НОВИХ ШЛЯХІВ: АВАНГАРДНІ І РАДЯНОФІЛЬСЬКІ ЛІТЕРАТУРНІ ВИДАННЯ 20-Х РР. ХХ СТ. НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Гузенко С. В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТУ «НЕБЕЗПЕКА» В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Олексенко В. П., Цепкало Т. О.
СОЦІАЛЬНІ РОЛІ ТА СТЕРЕОТИПИ МАСКУЛІННОСТІ В ЧАСОПИСІ «КУР’ЄР КРИВБАСУ»

Савчук Р. Л., Шевчук Г. І.
БЛОГЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АНДРІЯ ШИМАНОВСЬКОГО

Сидоренко Н. М., Дубецька О. О.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНІ ОРІЄНТИРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРЕСІ ДЛЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ (НІМЕЧЧИНА, АВСТРІЯ, 1945–1950)

Чайкун Е. С.
ПРОБЛЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ІМУНІТЕТУ ТА ВИКЛИКІВ ІНФОДЕМІЇ

Чубук О. Л.
ВІДМОВА ВІД ПРАКТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ «УНІВЕРСАЛЬНИХ» ЕКСПЕРТІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТВОРЕННЯ ЯКІСНОГО КОНТЕНТУ І ОЗНАКА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДІА

Шуба А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ У ПОПУЛЯРНИХ ВИДАННЯХ (НА ПРИКЛАДІ ЩОДЕННОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ»)

Шульська Н. М., Букіна Н. В., Адамчук Н. В.
ТИПОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ (ІПСО) В УМОВАХ ВІЙНИ В МЕДІА

Шульська Н. М., Зінчук Р. С., Башманівський В. І.
ФЕЙКОІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ: НА МАТЕРІАЛІ МОВИ СУЧАСНИХ МЕДІА

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Гуманенко О. О.
РЕДАКТОРИ Й РЕЦЕНЗЕНТИ: АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Булах Т. Д.
ДРУКОВАНА РЕКЛАМА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ПІДПРИЄМНИЦЬКУ АКТИВНІСТЬ КАРАЇМІВ

Демченко Д. С.
ТРАСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ПІДГРУНТЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ВИБОРІВ (СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКИ РЕАЛІЇ)

Зайко Л. Я., Давидова Л. В., Близнюк А. С.
СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ТА ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ У КОНТЕКСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Калита О. П.
ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРВ’Ю НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКИХ ОНЛАЙН ВИДАНЬ

Січкар С. А., Денисюк І. А.
ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЕФЕКТІВ У СОЦІАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА

Zagorulko D. I.
CHATGPT IN NEWSROOMS: ADHERENCE OF AI-GENERATED CONTENT TO JOURNALISM STANDARDS AND PROSPECTS FOR ITS IMPLEMENTATION IN DIGITAL MEDIA

Любецька В. В.
ПРО ФЕНОМЕН ТРАГЕДІЇ ТА СУТНІСТЬ ТРАГІЧНОГО

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Боровик Л.А.
РОСІЙСЬКА МЕДІАПРОПАГАНДА: ВИСВІТЛЕННЯ СВІТОВИМИ ЗМІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ У 2022 РОЦІ

Скалацька О. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВАЖАЛЬНОГО КОНТЕНТУ УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА У 2022 РОЦІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ