Архів

Том 30 (69). № 2 Том 2, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Дяченко М. Д.
ЛІНГВОІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ДЕФІНІЦІЇ ДИСКУРСУ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Аhieieva V. O.
CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATION

Алексеев Н. Э., Алексеева Л. И., Синева Т. В.
ЛАТИНСКИЕ СЛОВА И ФРАЗЫ В ЮРИДИЧЕСКОМ АНГЛИЙСКОМ: ИХ ФУНКЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА

Борисова О. В.
ВІДТВОРЕННЯ ДИСКУРСИВНИХ МАРКЕРІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ДЖ. МАРТІНА «ГРА ПРЕСТОЛІВ»

Голубенко Н. І.
ТРУДНОЩІ ВІДТВОРЕННЯ МОВНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ КОНЦЕПТУ АМЕРИКАНСЬКОГО ПІВДНЯ «ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА»

Запорожець Д. А.
ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО УКЛАДАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Статівка А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ГРАФОНІВ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Стрілецька С. В.
КОГЕЗІЯ ЯК ДОМІНАНТНА КАТЕГОРІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТУ Й ЗАСОБИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПОРІВНЯЛЬ НО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Вайноренє І. П.
КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИЙ СКЛАДНИК КАУЗАЛЬНОЇ ДОМІНАНТИ «ЕФЕКТ» В АНГЛОМОВНОМУ Й УКРАЇНОМОВНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Ажогіна Н. В.
СТИСНЕННЯ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМА (В АНГЛОМОВНОМУ КОНТЕКСТІ)

Кременєва Т. В.
НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ КОГНІТИВНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Бужикова Т. О.
ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИКО-ПРИГОДНИЦЬКОЇ ПОВІСТІ 1920–1930-Х РР.

Гольтер І. М.
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ У ЛІТЕРАТУРІ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Михед Т. В.
ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: МІЖ КЕНОТИЧНИМ ЛАБІРИНТОМ ТА АВТАРКІЄЮ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Лук’янова О. С.
ПОЕТИЧНІ ЗБІРКИ РОБЕРТА ТРЕТЬЯКОВА 1960-Х РОКІВ І СОЦРЕАЛІЗМ

Циганенко В. Л.
ХУДОЖНІ ОБРАЗИ КИРИЛА Й МЕФОДІЯ НА СТОРІНКАХ «ПАЛІНОДІЇ» ЗАХАРІЇ КОПИСТЕНСЬКОГО

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Ковальова Я. В.
КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ САМОРЕПРЕЗЕНТАЦІЙ НА СТОРІНКАХ АВТОБІОГРАФІЧНОГО ТВОРУ

ПОРІВНЯЛЬ НЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Гончарова О. А.
«МЫ ТРИ СЕСТРЫ» Б. МОРРИСОНА КАК ИНТЕРТЕКСТ: ИСТОРИЯ СЕМЬИ БРОНТЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЧЕХОВСКОЙ ПЬЕСЫ

Кобзан Л. А.
«HOMO NOVUS» У НЕОРОМАНТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ДЖ. КОНРАДА ТА О. ГРІНА

Колінько О. П.
СУЧАСНА НОВЕЛА: КОНСТАНТИ І ТРАНСФОРМАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ МАЛОЇ ПРОЗИ УКРАЇНСЬКИХ І РОСІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.)

Науменко Н. В.
ВНУТРІШНЯ ФОРМА ПИСЬМЕННИЦЬКОГО ІМЕНІ В СИСТЕМІ ОБРАЗІВ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Мороз Л. В.
ТИПИ СУБ ’ЄКТНОГО ВИЯВУ СВІДОМОСТІ РОЛЬОВОГО ГЕРОЯ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС

Назарець В. М.
ТИПИ ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВОГО АДРЕСАТА В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКОЇ АДРЕСОВАНОЇ ЛІРИКИ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Красівський О. М., Масюкевич Ю. М., Мікула О. М.
ІНТЕРНЕТ КОМУНІКАЦІЯ: СТРАТЕГІЇ ТА МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Свалова М. І.
КОЛОНКИ ТАТУСІ БО В УСЕУКРАЇНСЬКОМУ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННІ «OPІNION»: СПОСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

Яценко Г. В.
КОНЦЕПТ «ПАТРІОТИЗМ» У ПУБЛІЦИСТИЦІ ІВАНА ФРАНКА

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬ НО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Дабагян І. М., Павловська Л. І.
СУЧАСНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА В ЄВРОПІ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ)

Кияниця Є. О.
СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕДІАЛОГІЇ ЯК НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО НАПРЯМУ

РЕЦЕНЗІЇ

Дребет В. В.
РЕЦЕНЗІЯ НА «НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ» СВІТЛАНИ ВАСИЛІВНИ КІЙКО ТА НАТАЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ ШКОЛЬНОЇ

Відомості про авторів