Архів

Том 31 (70). № 3 Том 2, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

СЕМІТСЬКІ МОВИ

Алкаді Мансур Салєх Абдо
АНАЛІЗ ПОМИЛОК ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІАГНОСТИКИ ТРУДНОЩІВ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ НОСІЇВ-БІЛІНГВІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АРАБСЬКОЇ МОВИ

КЛАСИЧНІ МОВИ. ОКРЕМІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ

Лабецька Ю. Б.
ГРЕЦЬКЕ МОВНЕ ПИТАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Abdurrahimova M.
VARIATION OF MILITARY VOCABULARY AND PROBLEMS OF GENERAL MEANING

Hajiyeva M.
COGNITIVE SYSTEM AND COMPUTER ANALOGY

Гончарова Т. В.
ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ НА САЙТАХ ФУТБОЛЬНИХ ФАНАТІВ ТА У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Пелепейченко Л. М., Ревуцька С. М., Риб’як В. В.
ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ: ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ

Плахотнюк Є. І.
КОГНІТИВНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ: ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ЗАСАДИ ЛЕКСКОГРАФІЧНОГО КОДУВАННЯ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Алиева Кенуль Ахад гызы
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН В ОНОМОЛОГИИ

Алиева Хураман Агасалам гызы
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТРИЦАНИЯ В ПОЛНЫХ И ЭЛЛИПТИРОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Гусейнова Улькер Эльмар
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПЕРЕВОДА «ШУХАДАНАМЕ» НИШАТИ

Mammadova Gunay
DERIVATIVE CHARACTERISTICS OF INDEPENDENT PREFIXES IN THE AZERBAIJANI AND ENGLISH LANGUAGES

Осова О. О.
КОРПУС ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ НОМІНАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ «ОДЯГ»: НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКІ ПАРАЛЕЛІ

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Набок А. І.
РИТОРИЧНИЙ РАКУРС КОМПОЗИЦІЙНОГО ВТІЛЕННЯ ЕФЕКТУ СУБ’ЄКТИВНОСТІ В АНГЛОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-НОВИНАХ: СТРАТЕГІЯ КОНСТРУЮВАННЯ ПСЕВДОПОДІЙ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Бондарєва Н. О.
ПРИЖИТТЄВА КРИТИКА ПРО ТВОРИ ШЕВЧЕНКА В АЛЬМАНАСІ «ЛАСТІВКА» (1841 Р.): ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕЦЕПЦІЇ

Захарчук І. В.
«НАШІ» ГЕРОЇ – «ЇХНІ» ВОРОГИ ТА КОДИФІКАЦІЯ ІМПЕРСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

Зейналлы Кенуль Арзу гызы
СЛЕДЫ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРОВ В ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Боронь О. В.
СПОГАДИ РОДИНИ УСКОВИХ ПРО ШЕВЧЕНКА: МЕЖІ ДОСТОВІРНОСТІ

Буровицька А. І.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ МОДЕЛЕЙ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ ОКСАНИ ЗАБУЖКО «МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ» ТА «ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕКСУ»)

Дияк Я. В.
КОНЦЕПТ «ДИТИНА» В ПОВІСТІ ОЛЕКСІЯ ЧУПИ «ВИШНЯ І Я»

Кулакевич Л. М.
НЕОГОТИЧНІ МАРКЕРИ В ІРОНІЧНІЙ ПОВІСТІ ВОЛОДИМИРА ЯРОШЕНКА «ГРОБОВИЩЕ»

Науменко Н. В.
МОТИВИ ВЕДИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ В ДРАМАТУРГІЇ ІВАНА КАРПЕНКА-КАРОГО

Приліпко І. Л.
ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ У ЩОДЕННИКОВОМУ ДИСКУРСІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 1943–1983 РОКІВ

Пустовіт В. Ю.
ЕПІСТОЛЯРІЙ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНСТВА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Семак О. І.
ДРАМАТУРГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Стасик М. В.
СИМВОЛІЧНІ ОБРАЗИ В РОМАНІ С. ТАЛАН «ЗАМКНЕНЕ КОЛО»

Шостак О. О.
ФЕНОМЕН ВНУТРІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА НА ЕМІГРАЦІЙНУ ТЕМАТИКУ

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Казарин В. П., Новикова М. А.
3½ ВСТРЕЧИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА С ВЕРОЙ СУДЕЙКИНОЙ

Мусий В. Б.
РАЙ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОРОГОВОГО СОСТОЯНИЯ В РАССКАЗАХ А. С. ГРИНА 1910-х ГГ.

Shcherbina V. V.
PHONETIC EXPRESSIVE MEANS AS A FEATURE OF YURGIS BALTRUSHAITIS’ POETIC WORLD IN THE CONTEXT OF RUSSIAN SYMBOLIST POETRY

ЛІТЕРАТУРА СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Nanivskyy R. S.
STYLIZACJA I GRA Z IKONOGRAFIĄ POP-KULTUROWĄ OKRESU PRL-U W TWÓRCZOŚCI ANDRZEJA STASIUKA

Черный И. В.
ГОРОД-ТАЙНА-ЛЮБОВЬ КАК ОСНОВА ПОЭТИКИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕТЕКТИВОВ КШИШТОФА БОХУСА

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Алиев Юсиф
ПЕРЕВОД ОБРАЗЦОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК В I ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА И ИСТОРИЯ ИХ ПУБЛИКАЦИИ

Вечірко О. Л.
ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ТВОРЧОСТІ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА ( НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «БАТЬКО ГОРІО»)

Демірезен І. О., Костецька З. А.
ІДЕЙНО-ХУДОЖНІЙ АНАЛІЗ ПОЕЗІЇ «ПТАХ» (“BİR KUŞ”) РЕДЖАІЗАДЕ МАХМУДА ЕКРЕМА

Diordieva A. V.
EDGAR ALLAN POE’S “THE BLACK CAT”: A PERVERSE TALE OR A STORY WITH DEEPLY-ROOTED VICTORIAN MORALITY?

Дроздовський Д. І.
ПОСТПОСТМОДЕРНІСТСЬКЕ ДВОСВІТТЯ РОМАНІВ ДЖЕЙМСА РОБЕРТСОНА Й АМІНАТТИ ФОРНИ

Эйвазов Парвин Эйваз оглу
ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ БЕКИРА ЧОБАНЗАДЕ

Калашникова О. Л.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГРАНИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПАРАДИГМЫ М. БАРБЕРИ

Мамедова Кифаят
ГУЛАМРЗА СЕБРИ ТЕБРИЗИ И КЛАССИЧЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Mammadova Ilaha Salahaddin
MAHSATI GANJAVI IN THE STUDIES OF BRITISH ORIENTALISTS

Rustamkhanli T.
THE IDEA OF INDEPENDENCE IN THE LITERATURE OF THE REPUBLICAN PERIOD

Шерстюк Н. О.
ФОРМИ ХРОНОТОПУ У ПРИГОДНИЦЬКІЙ НОВЕЛІ «РУКОПИС, ЗНАЙДЕНИЙ У ПЛЯШЦІ» Е. ПО

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ