Архів

Том 31 (70). № 3 Том 3, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Ahieieva V. O., Lymar M. Yu.
AUDIOMEDIAL TEXT AND ITS FEATURES IN MODERN LIGUISTICS

Войцьо І. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ, ВИКОРИСТАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЛЕКСИКИ ТА ВЖИВАННЯ АМЕРИКАНІЗМІВ У ТВОРІ ДЖOДЖО МОЙЕС «ДО ЗУСТРІЧІ З ТОБОЮ»

Головньова-Коппа О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОРУШЕНИХ МОВНИХ НОРМ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ ТВОРУ ДЕНІЕЛЯ КІЗА «КВІТИ ДЛЯ ЕЛДЖЕРНОНА» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Кушнірова Т. В., Капко М. М., Ступка І. М.
ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ ТЕКСТУ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Пономаренко Л. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ ДЛЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Томнюк Л. М.
ІДІОСТИЛІ АВТОРА І ПЕРЕКЛАДАЧА ЯК ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПЕРЕКЛАД ПОЕЗІЇ БУКОВИНИ

Шеїна О. О.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТЕЗАУРУСНИЙ АНАЛІЗ МОНОЛОГУ ГАМЛЕТА “TO BE OR NOT TO BE” В ОРИГІНАЛІ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Мізінкіна О. О., Чмир А. В.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВАСИЛЯ-КОСТЯНТИНА ОСТРОЗЬКОГО В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ РОМАНІСТИЦІ («ШЕСТИДНЕВ, АБО КОРОНА ДОМУ ОСТРОЗЬКИХ» П. КРАЛЮКА ТА «ШАЛЕНІ ШАХИ» Т. Й О. ЛИТОВЧЕНКІВ)

Николенко О. Н.
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В РОМАНЕ ХХ ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «ДОКТОР ЖИВАГО» Б. ПАСТЕРНАКА)

Хайруліна Н. Ф.
ЖИТТЯ ЯК ЯРМАРОК І ЯРМАРОК ЯК ЖИТТЯ В ЛІТЕРАТУРІ АНГЛІЇ ТА УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Чик Д. Ч.
МІСТО ТА ПОВСЯКДЕННІСТЬ: ЖАНРОВИЙ РІЗНОВИД «ФІЗІОЛОГІЧНОГО НАРИСУ» У ТВОРЧОСТІ В. ДАЛЯ І Ч. ДІКЕНСА

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Маланій Н. І.
ФІЛОСОФСЬКО-ЛІТЕРАТУРНІ ДИСКУРСИ ДИЗАБІЛІТІ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Pukaliak M. V.
MULTIMODALITY AS THE MEANS OF MEANING CREATION IN ENGLISH FAIRY TEXT AS FICTIONAL LITERATURE

Свенцицкая Э. М.
ДРАМЫ ОБЪЕКТИВАЦИИ: ВЯЧ. ИВАНОВ – М. М. БАХТИН – М. М. ГИРШМАН

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Шкляєва Н. В., Николюк Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ГЕРОЇКО-ФАНТАСТИЧНИХ (ЧАРІВНИХ) КАЗОК ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ ТА ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНІ

КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Арнаутова А. Р.
ЭРВИН УМЕРОВНЫНЪ ЕСЕРЛЕРИНДЕ СЮРГЮНЛИК МЕВЗУСЫНЫНЪ АКС ЭТЮВ ХУСУСИЕТЛЕРИ

МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ, АБОРИГЕННИХ НАРОДІВ АМЕРИКИ ТА АВСТРАЛІЇ

Кравець О. І.
ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІОЛЕКТІВ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Гриненко І. В., Коваль А. Г.
ДИСКУРС-АНАЛІЗ ЯК ЗНАК МОВНОГО КОДУ В СЕРЕДОВИЩІ СОЦІУМУ

Колкутіна В. В.
ПРИРОДА ІРОНІЧНОГО В НАЦІОСОФСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ ДМИТРА ДОНЦОВА

Плеханова Т. М.
ПРОМОЦІЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ НОВИННОМУ ПОРТАЛІ «СЕГОДНЯ»

КНИГОЗНАВСТВО, БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО, БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Вовк Н. С.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ЕТАПУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БІБЛІОТЕК ПОЛЬЩІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ РЕСУРСІВ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Козак С. Б.
УКРАЇНСЬКІ ЛІТЕРАТУРНІ ЧАСОПИСИ В НІМЕЧЧИНІ ПОВОЄННОЇ ДОБИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «УКРАЇНСЬКІ ВІСТІ»: 1945–1950)

Куріхін А. А.
ФЕНОМЕН ПОПУЛЯРНОСТІ РЕАЛІТІ-ШОУ СЕРЕД ПРЕДСТАВНИКІВ ПОКОЛІННЯ Y

Пархітько О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ У ЖАНРІ «РЕЙТИНГ»

Полумисна О. О.
ЛЮДИНА З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ У ФОКУСІ НАУКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Скороход Т. О.
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ В УКРАЇНІ

Стєкольщикова В. А.
ВІДЕОСТОРІТЕЛІНГ ЯК ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ ТА ФОРМА У СТРУКТУРІ ЯКІСНОГО ІНВЕСТИГЕЙТОРНОГО МАТЕРІАЛУ

Харченко О. В.
ЛІТЕРАТУРНА ЖУРНАЛІСТИКА: ПЕРЕМОГИ ТА ПОРАЗКИ ЯК РІЗНОВИДИ ЛІТЕРАТУРНИХ ПРИЙОМІВ

Юксель Г. З.
КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО КРИМУ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Шульська Н. М., Кошелюк О. В., Рожило М. А.
АРТКНИГА ЯК СКЛАДНИК ВІЗУАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО МЕДІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Бондаренко І. С.
ПРИКЛАДНІ КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОКУСІ МЕТОДОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОГО ІНЖИНІРИНГУ

Досенко А. К.
СУЧАСНИЙ МЕДІЙНИЙ КОНТЕНТ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ

Кияниця Є. О.
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ МЕДІАКОНТЕНТУ СУЧАСНИМИ АУДИТОРІЯМИ

Лісневська А. Л.
ДО ПИТАННЯ РОБОТИ ЖУРНАЛІСТА З ВІДЕОКОНТЕНТОМ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Підмогильна Н. В., Дрозд А. Г.
ІНТЕРНЕТ-ПРОЄКТИ ЯК РЕСУРС МЕДІАОСВІТИ

Погребняк І. В.
БЛОГІНГ ЯК ФОРМА СУЧАСНОГО МЕРЕЖЕВОГО ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧОГО ЖАНРУ

Рембецька О. В.
ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ГАЗЕТНОЇ РЕКЛАМИ У ПРЕСІ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ («ХЕРСОНСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ» (1838), «ЮГЪ» (1898)

Chen Shaoxiong
FORMATION OF RUSSIAN-LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCIES IN STUDENTS STUDYING THE HUMANITIES

Щегельська Ю. П.
ДОДАНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ КОМУНІЦІЮВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ БРЕНДІВ ІЗ ЦІЛЬОВИМИ АУДИТОРІЯМИ

Яременко В. П.
ВПЛИВ PR-КОМУНІКАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СТУДЕНТІВ-СПОРТСМЕНІВ УНІВЕРСИТЕТУ

РЕЦЕНЗІЇ

Кравченко Л.-Р. С.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЗУЄНКО МАРИНИ ОЛЕКСІЇВНИ «МІФ У ЛІТЕРАТУРІ АНГЛІЙСЬКОГО БАРОКО»

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ