Архів

Том 31 (70). № 4 Том 3, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

РОСІЙСЬКА МОВА

Меньшиков И. И.
ЛИНЕЙНАЯ СХЕМА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ (ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ)

Sadova Н. Yu.
GRADATIONAL CONSTRUCTIONS IN THE WORLD FOLKLORE PICTURE

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Афоніна І. Ю., Ворошилова М. А.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНІХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ ВІРША Т. Г. ШЕВЧЕНКА «ЗАПОВІТ» АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Гольтер І. М.
ЗМІНА ІСТОРИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ПОГЛЯДІВ НА РІЗНОВИДИ НОРМАТИВНИХ ВИМОГ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ

Дорошина Л. Ф., Ткач П. Б.
ВЕРБАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ В УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ КІНОПОВІСТІ «ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА» О. ДОВЖЕНКА)

Карпенко Н. А.
ВІДТВОРЕННЯ ПРАГМАТИКИ ВЛАСНИХ НАЗВ У ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Красуля А. В., Шишка Т. О.
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ «CHICK-LIT» І СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ГЕЛЕН ФІЛДІНГ «ЩОДЕННИК БРІДЖИТ ДЖОНС»)

Крилова Т. В., Зіненко О. А.
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА АКТУАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ЕМОТИВНОСТІ В ПЕРЕКЛАДІ РОМАНІВ М. ЕТВУД «ОПОВІДЬ СЛУЖНИЦІ» ТА «ЗАПОВІТИ»

Линтвар О. М., Плетенецька Ю. М.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЄВИХ ПОЛІВ КОНЦЕПТУ «ЧОРНОБИЛЬ» ТВОРУ С. АЛЕКСІЄВИЧ «ЧОРНОБИЛЬСЬКА МОЛИТВА»

Нечипоренко М. Ю.
ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ

Подугольнікова З. О., Поворознюк Р. В.
СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ ЕКРАНІЗАЦІЙ МЮЗИКЛІВ

Прокопенко А. В., Рава В. М.
КОРЕЛЯЦІЯ КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ТА РОБОЧОЇ ПАМ’ЯТІ ПЕРЕКЛАДАЧА

Svider I. A.
TRANSLATION OF COMPLIMENTS: GENDER ASPECT

Сіроштан Т. О., Прокопенко А. В.
ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО ТЕКСТУ

Смирнова М. С., Хоровець В. Є., Перепелиця А. Д.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СІКВЕЛІ «GAME OF THRONES» ДЖ. МАРТІНА (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Стасенко Р. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕТНОНІМІВ ЯК МОВНИХ МАРКЕРІВ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПІДАВСТРІЙСЬКОЇ ГАЛИЧИНИ

Ушенко Д. О., Гнєдкова О. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У МЕДІАДИСКУРСІ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Галинська О. М.
КЛЮЧОВІ ЕТНОКОНЦЕПТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІНГВОКУЛЬТУР (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ)

Гусейнова Сабина Чингиз гызы
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ОСНОВНОГО ЧЛЕНА (НА МАТЕРИАЛЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЭПОСОВ «КНИГА МОЕГО ДЕДА КОРКУДА» И «ПЕСНЬ О НИБЕЛУНГАХ»)

Коцюба З. Г.
РІЗНОРІДНІСТЬ КОЛЕКТИВНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ЩЕДРІСТЬ І СКУПІСТЬ У ПАРЕМІЯХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ, ГЕРМАНСЬКИХ І РОМАНСЬКИХ МОВ

Швелідзе Л. Д.
КООПЕРАТИВНІ КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВЗАЄМОДІЇ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (НА МАТЕРІАЛІ ДОПИСІВ УКРАЇНСЬКИХ Й АМЕРИКАНСЬКИХ КОРИСТУВАЧІВ)

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Черепанин Х.-М. В.
ІНФОРМАЦІЯ, ПРЕДСТАВЛЕНА В БАЗАХ ДАНИХ «WHOIS»

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Garachkovska O. О.
CHEKHOVSES INTERTEXT IN THE GRIGOR TIUTIUNNIC’S CREATIVITY

Zhaboruk І. A., Gerkerova O. M., Milova M. M.
HISTORICAL ASPECT OF GENRE CATEGORY

Лисенко Н. В., Лапушкіна Н. П.
ПОДІЯ ЯК ОДИНИЦЯ ІДЕЙНОГО РІВНЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Насалевич Т. В., Рябуха Т. В., Лопушанський І. О.
СТАНОВЛЕННЯ КОМІКСУ ЯК ЖАНРУ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Ніколаєва О. Ю.
КОНЦЕПЦІЯ ПЕРСОНАЖА У ДРАМАТУРГІЇ ОЛЕКСАНДРА ІРВАНЦЯ

Ніколенко О. М., Дерій М. А.
ЖАГА ДО ЖИТТЯ ЯК ЛЕЙМОТИВ «ПІВНІЧНИХ ОПОВІДАНЬ» ДЖЕКА ЛОНДОНА

Ніколенко О. М., Чижевська А. О.
СВОЄРІДНІСТЬ НАРАТИВНОГО МОДУСУ РАННІХ РОМАНІВ В. ТЕККЕРЕЯ («КЕТРІН», «ЗАПИСКИ БАРІ ЛІНДОНА»)

Сеидзаде Джаханханум Мирамин
РАННЯЯ ГОТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖЕЙН ОСТИН И РОМАН «АББАТСТВО НОРТЕНГЕР»

Хачатурян К. Р.
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КАТЕГОРІЙ ЧАСУ І ПРОСТОРУ В СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ: НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ПАНАСА МИРНОГО «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?»

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Елисеенко А. П., Кибенко Л. М.
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ В РАССКАЗЕ Б. САДОВСКОГО «ПОГИБШИЙ ПЛОВЕЦ»

Карпіна О. С.
ІСТОРІОСОФСЬКИЙ СЕНС НАЗВИ ПЕНТАЛОГІЇ ВС. С. СОЛОВЙОВА «ХРОНІКА ЧОТИРЬОХ ПОКОЛІНЬ» ТА РОМАНІВ, ЯКІ УВІЙШЛИ ДО НЕЇ

ЛІТЕРАТУРА СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Палій О. П.
ПОЕТИКА ГРОТЕСКУ В ЧЕСЬКОМУ ПОСТМОДЕРНІЗМІ (РОМАН ПАВЛА КОГОУТА «КАТИНЯ»)

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Боронь О. В.
ПОВІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА «ВАРНАК» І РОМАН ВІКТОРА ГЮҐО «КЛОД ҐЕ» У ТИПОЛОГІЧНОМУ ЗІСТАВЛЕННІ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Виклюк А. О., Худик К. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ ІНТРИГИ (SUSPENSE) У РОМАНІ ДЕНА БРАУНА «ВТРАЧЕНИЙ СИМВОЛ»

Любецкая В. В., Эрман Курт
ОСМЫСЛЕНИЕ КОМИЧЕСКОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ Н. ТЭФФИ

Чирков А. С.
ДРАМАТУРГИЯ КАК МЕТАВИД ЗРЕЛИЩНЫХ ИСКУССТВ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ