Архів

Том 31 (70). № 4 Том 4, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Богатирьова К. В., Розум А. П.
ПРЕРОМАНТИЧНІ МОТИВИ В «ОДЕ В ПОХВАЛУ ЛЮБВИ» ВАСИЛЯ РУБАНА

Вірич О. В.
РОЗРИВ МІЖ СУТНІСТЮ Й БУТТЯМ ЯК ТРАГЕДІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ (ЗА РОМАНАМИ М. МАТІОС «НАЦІЯ», «БУКОВА ЗЕМЛЯ»)

Жигун С. В.
ТЕТЯНА ТА ЄЛИЗАВЕТА КАРДИНАЛОВСЬКІ: ДОЛЯ І ТВОРЧІСТЬ

Качак Т. Б.
СПЕЦИФІКА ТВОРЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБРАЗІВ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ У ПРИГОДНИЦЬКІЙ РЕАЛІСТИЧНО-ФАНТАСТИЧНІЙ ПРОЗІ ДЛЯ ЮНИХ

Коновалова М. М., Шкурат Ю. В.
ЛЮДИНА В УРБАНІСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ РОМАНІВ «МІСТО» В. ПІДМОГИЛЬНОГО ТА «ДІВЧИНА З ВЕДМЕДИКОМ» В. ДОМОНТОВИЧА

Крупка Л. О.
РОМАН СОФІЇ АНДРУХОВИЧ «ФЕЛІКС АВСТРІЯ» ЯК РОДИННИЙ НАРАТИВ

Кулінська Я. І.
ТЕМА ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ В СУЧАСНІЙ МАЛІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ КНИЖОК «РОКАДА» Г. ЦИМБАЛЮКА, «ВОВЧЕ» К. ЧАБАЛИ, «ЛІТО-АТО» ОЛАФА КЛЕМЕНСЕНА ТА ІН.)

Левченко Н. М., Печерських Л. О.
ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ В РОМАНІ СЕРГІЯ ЖАДАНА «ІНТЕРНАТ»

Медведчук О. П.
НЕОМІФОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ В. ЗЕМЛЯКА, В. ШЕВЧУКА, Г. ПАГУТЯК, Ю. ВИННИЧУКА, Т. ПРОХАСЬКА ТА М. МАТІОС)

Мельнійчук В. В.
АРХЕТИП «ІНІЦІАЦІЇ» У ПСИХОЛОГІЧНИХ РОМАНАХ С. ПРОЦЮКА

Науменко Н. В.
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ МУЗИЧНОГО СИМВОЛУ В СИЛОВОМУ ПОЛІ НОВЕЛІСТИЧНОЇ ОПОВІДІ

Приліпко І. Л.
«…СПІШИВ УХОПИТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ БІЛЬШЕ СОНЦЯ…»: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА В ЩОДЕННИКОВИХ ЗАПИСАХ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 1984–1995 РОКІВ

Штолько М. А.
ФУТБОЛ І СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (НА МАТЕРІАЛІ ВИДАННЯ «ПИСЬМЕННИКИ ПРО ФУТБОЛ»)

Шульга О. О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ МОТРОНИ КОЧУБЕЙ В ІСТОРИЧНІЙ ПОВІСТІ «МОТРЯ» Б. ЛЕПКОГО

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Азизханлы Гардашхан
ИДЕОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЛИРИКИ

Alasgarova Solmaz Hashim
MEMORY: ILLUSION, FALSE IMPRESSION, FABRICATION, OR INNER TIME

Алиев Юсиф Аскер оглу
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ И ПЕРЕВОДОВ БРИТАНСКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК

Арнаутова А. Р., Семенець О. С.
СПЕЦИФІКА ЗОБРАЖЕННЯ «ІНШОЇ» КУЛЬТУРИ В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДЖ. БАЙРОНА ТА І. ГАСПРИНСЬКОГО)

Велиева Фарида
РЕЛИГИОЗНЫЕ СЕКТЫ В ПОЭЗИИ НА РОДНОМ ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (XIII–XV ВВ.)

Емірамзаєва А. С., Семенець О. С.
ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ПОСТКОЛОНІАЛЬНОМУ РОМАНІ АМІНА МААЛУФА «ВОРОТА ЛЕВАНТУ»

Магеррамова Конюль
ДОМ-МУЗЕЙ ГУСЕЙНА ДЖАВИДА НАНА КАК ИЗДАТЕЛЬ НАСЛЕДИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ТВОРЧЕСТВА ГУСЕЙН ДЖАВИДА

Mammadova Tora Kamal gizi, Hamzayeva Sevinj Sayyad gizi
ARTISTIC INFLUENCES-TRANSFORMATIONS IN THE CONTEMPORARY AZERBAIJANI NOVEL (ON THE BASIS OF G. MARQUEZ'S “AUTUMN OF THE PATRIARCH” AND A. MASUD'S “FREEDOM” NOVELS)

Рзалы Гюнай Шарафеддин кызы
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СИМВОЛОВ В РОМАНЕ УИЛЬЯМА ГОЛДИНГА «ШПИЛЬ»

Свириденко О. М.
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЛІРИЧНОГО ЕЛЕМЕНТУ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДОРОБКУ Г. ГЕЙНЕ

Фока М. В.
РАСА ОГИДИ ЯК ДОМІНАНТНА ЕМОЦІЯ В ОПОВІДАННІ ДЖ. Д. СЕЛІНДЖЕРА «ВУСТА ЧАРІВНІ ТА ЗЕЛЕНІ ОЧІ»

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Комова М. В.
БЛОГЕРИ НОВИННОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ ЦЕНЗОР.НЕТ: СКЛАД І ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ

Петрушка А. І.
«ПРОБЛЕМНІ ЗОНИ» ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ ТА ІНТЕГРАЦІЯ У СВІТОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

Червінчук А. О.
ЖУРНАЛІСТСЬКІ СТРАТЕГІЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ВОЄННОГО ДОСВІДУ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Козак С. Б.
ЧАСОПИС «УКРАЇНСЬКІ ВІСТІ»: ПЕРШИЙ ПЕРІОД ІСНУВАННЯ (НІМЕЧЧИНА, 1945–1950 РР.)

Колкутіна В. В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПТУ «РОЗДВОЄНІ ДУШІ» В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ

Сазонова Ю. О.
СПОРТИВНА ПРЕСА ДОНЕЧЧИНИ 1991–2014 РОКІВ: СИНХРОНІЧНИЙ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗРІЗИ

Юксель Г. З.
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕМАТИКИ В КРИМСЬКИХ ЗМІ: РЕЗУЛЬТАТИ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Досенко А. К., Гандзюк В. О.
СУЧАСНИЙ МЕДІЙНИЙ ДИСКУРС: ПІДХОДИ ДО ТИПОЛОГІЗАЦІЇ

Кияниця Є. О.
РОЛЬ КЛАСИЧНИХ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ МЕДІА В ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Климентова О. В.
КОМУНІКАТИВНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ БОГА В УКРАЇНСЬКІЙ РЕЛІГІЙНІЙ РЕКЛАМІ: ПЕРЦЕПТИВНА МОДЕЛЬ

Мельник Я. Г.
ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАМОРФОЗ И ТРАНСФОРМАЦИЙ В ПОЭТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ Б. ОЛЕЙНИКА

Полтавець Ю. С.
ТЕКСТИ ВИДАВНИЧИХ І РЕКЛАМНИХ КНИЖКОВИХ АНОТАЦІЙ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Semenist I. V., Makhachashvili R. К.
DIGITAL COMMUNICATION AND INFORMATION COMMUNICATION TOOLS FOR FINAL QUALIFICATION ASSESSMENT IN ORIENTAL LANGUAGES PROGRAMS

РЕЦЕНЗІЇ

Ільїнська Н. І.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАНДИДАТА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА КАФЕДРИ НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І ПЕРЕКЛАДУ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТУПАХІНОЇ ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ «ВІКТОРІАНСЬКИЙ МЕТАНАРАТИВ У ДИСКУРСІ ПОСТСУЧАСНОСТІ: ЛІТЕРАТУРНИЙ ВИМІР»

Мочернюк Н. Д.
ЛІТОПИСЦІ «СТАРОЇ ВÓЙНИ»: ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ «ПАСПОРТ» СТРІЛЕЦЬКОГО ПОКОЛІННЯ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ І. РОЗДОЛЬСЬКОЇ «ЛІТЕРАТУРНИЙ ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ: ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СТРУКТУРА ПОКОЛІННЯ»)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ