Архів

Том 32 (71). № 2 Том 2, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Пініч І. П.
СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА ЕМОЦІЙ: ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Alexeyev N. E., Alexeyeva L. I., Syniova T. V.
TRAINING TRANSLATORS AND INTERPRETERS IN UKRAINE: MODERN CHALLENGES

Волкова С. Г.
РЕАЛІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ В ЛІТЕРАТУРІ

Гнєдкова О. Г., Бачурина Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МЕТАФОРИ В ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Голубенко Н. І.
ПРИНЦИП ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЗНАКІВ В ІНТЕРСЕМІОТИЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Єлісєєва С. В.
АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАД ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ПРОЦЕСУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Кириченко О. А., Лісовенко Д. В.
СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ СКОРОЧЕНЬ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ ТА МОБІЛЬНИХ ТЕКСТОВИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ

Кравченко Т. В.
ОСОБИСТІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА ЯК СУБ’ЄКТИВНИЙ ФАКТОР ПЕРЕКЛАДУ (НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕКЛАДУ КНИГИ КЕЙТ ФОКС «СПОСТЕРІГАЮЧИ ЗА АНГЛІЙЦЯМИ»)

Плавуцька О. П., Закордонець Н. І., Обіход І. В.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ “EDUCATION” В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Рябчук О. В., Разумна К. А.
СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Багирова Р. И.
ПРЕДИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИЧАСТИЙ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ НЕМЕЦКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКОВ)

Вайноренє І. П.
ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТЬ ТЕКСТ І ДИСКУРС У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛІКАЦІЇ КАУЗАЛЬНИХ ДОМІНАНТ У НЕБЛИЗЬКОСПОРІДНЕНИХ МОВАХ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Garachkovska O. О.
LESIA VOLOSHYN'S DRAMA-PARABLES ABOUT LOVE

Шафизаде С. Т.
ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В КОНТЕКСТЕ «ВОСТОК-ЗАПАД» (НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННЫХ ТУРЕЦКИХ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ РАССКАЗОВ)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Анісімова Н. П.
«ЗАКЛАСТИ ХРАМ НА ПОПЕЛИЩІ…»: ХУДОЖНІ АСПЕКТИ ДІАЛОГУ З БІБЛІЄЮ В ЛІРИЦІ ПАВЛА ГІРНИКА

Боронь О. В.
КОЛИ ШЕВЧЕНКО ОТРИМАВ ЛИСТИ ВІД А. ЛИЗОГУБА ТА М. АЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО ЗА 1848 РІК?

Віннічук А. П., Крупка В. П.
СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОЇ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ ДАРІЇ ВІКОНСЬКОЇ: МАЛЯРСЬКІ ТА МУЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ

Журба С. С.
МАРКЕРИ РЕВОЛЮЦІЙНО-РОМАНТИЧНОГО КІТЧУ В РОМАНАХ ОЛЕКСИ СЛІСАРЕНКА

Морараш Г. В.
ЄВГЕНІЯ ЯРОШИНСЬКА: НЕОЦІНЕННО ПРИЗАБУТА ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ НА БУКОВИНІ

Науменко Н. В.
«ПОЕТИКА», «ТВОРЧІСТЬ», «МАЙСТЕРНІСТЬ» – ЕСТЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ ЛІРИКИ УКРАЇНСЬКИХ НЕОКЛАСИКІВ

Нечаюк Л. Г.
ОБРАЗИ-АНТИПОДИ В ІСТОРИКО-ПРИГОДНИЦЬКОМУ РОМАНІ ВОЛОДИМИРА МАЛИКА «КНЯЗЬ КИЙ»

Печерських Л. О., Левченко Н. М.
КІНОПРИЙОМИ ФУТУРИЗМУ В РОМАНІСТИЦІ ПОСТМОДЕРНІСТІВ

Римар Н. Ю.
САМОКРИТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕПІСТОЛЯРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Скорина Л. В.
БІБЛІЯ В ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМУ ПОЛІ РОМАНУ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО «АНДРІЙ ЛАГОВСЬКИЙ»

Шелюх О. М., Легка Я. М.
ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПРО ГІБРИДНУ ВІЙНУ НА СХОДІ УКРАЇНИ

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Гольтер І. М.
АЛЮЗІЇ ТА РЕМІНІСЦЕНЦІЇ ЯК ПРОЯВ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В РОМАНІ А. ЛЕОНТЬЄВА «ВАРШАВА, ЕЛОХІМ!»

Заярна І. С.
ТВОРЧІСТЬ Л. РУБІНШТЕЙНА ЯК ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ ДИДЖИТАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

Shcherbina V. V.
THE COLOUR PARADIGM AS A FEATURE OF YURGIS BALTRUSHAITIS’ POETIC WORLD IN THE CONTEXT OF RUSSIAN SYMBOLIST POETRY

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Гулиева Л. И.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ГЕРОЕВ ПОЭМЫ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ «ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН» В ТРАКТОВКЕ АЛАСДЕРА УОТСОНА

Козубенко Л. М.
КОНЦЕПЦІЯ ГЕРОЯ В РОМАНАХ Е. М. РЕМАРКА «НА ЗАХІДНОМУ ФРОНТІ БЕЗ ЗМІН», «ПОВЕРНЕННЯ»

Колісниченко А. В.
КОНФЛІКТ КУЛЬТУР КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНДІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В ОПОВІДАННІ ПОРОШУРАМА «СВАТАННЯ»

Микулич Ю. А.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНДОНЕЗІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ У СВІТЛІ МОВНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

Нешута О. В.
АНГЛІЙСЬКА ЧЕХОВІАНА: ОСНОВНІ ВЕКТОРИ КРИТИЧНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ РЕЦЕПЦІЇ

Пухонська О. Я.
ВІД ЗАБУТТЯ ДО ПІЗНАННЯ: ТРАВМАТИЧНИЙ ДОСВІД БОСНІЙСЬКОЇ ВІЙНИ В РОМАНІ САШІ СТАНІШИЧА «ЯК СОЛДАТ РЕМОНТУВАВ ГРАМОФОН»

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Маланій Н. І.
ДИЗАБІЛИТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ПРОСТОРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Алексеєнко Ю. О.
СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА

Галудзіна-Горобець В. І.
ЕЛЕКТРОННІ МЕДІА: ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Супрун В. М.
МЕДІАКОНЦЕПТ «МАТЕРИНСТВО» У СУЧАСНІЙ ТЕЛЕВІЗІЙНІЙ РЕКЛАМІ: СПЕЦИФІКА, СОЦІАЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Кравченко О. Л.
ОСОБЛИВОСТІ БЛОГІВ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ

Праута М. В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ДРУКОВАНИХ ВІЙСЬКОВИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА УМОВ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ (2014–2020 РР.)

Харченко О. В.
ЛІТЕРАТУРНА ЖУРНАЛІСТИКА І БІБЛЕЙСЬКІ МОТИВИ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Гандзюк В. О.
ВПЛИВ КОНТЕНТУ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ НА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СПОЖИВАЧА

Досенко А. К.
ІНТЕРФЕЙС КОМУНІКАЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ: ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Карловас О. А.
ТЕНДЕНЦІЇ ГРАФІЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ СЛОВА В СУЧАСНИХ МЕДІАТЕКСТАХ

Монахова Т. В., Тулузакова О. Г., Монахов С. Д.
ЕФЕКТИВНІ ЗАГОЛОВКИ ЯК ПРОБЛЕМА МЕДІАГАЛУЗІ ТА ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИКИ

Павлова А. К., Криворучко Б. Д.
ГАЗЕТА «ІРПІНСЬКИЙ ВІСНИК» У СИСТЕМІ МІСЦЕВИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ РУБРИКАЦІЇ

Пикалюк Р. В.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ В НАТИВНІЙ РЕКЛАМІ: ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ В ОНЛАЙН-ВИДАННЯХ

Погребняк І. В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЛОГОСФЕРИ ЯК ПРИКЛАДНОЇ ГАЛУЗІ В ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯХ

РЕЦЕНЗІЇ

Дербеньова Л. В.
КАЗКОВИЙ ІНШОСВІТ І ГЕРМЕНЕВТИКА: РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Т. П. ВОРОВОЇ «ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ПАРАДИГМИ РОСІЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК І НЕКАЗКОВИХ ТВОРІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ»

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Богуш Л. А.
РЕЗУЛЬТАТИ ВПЛИВУ МЕДІА НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ НА ПРИКЛАДІ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ У КОСОВО ЯК НАДЗВИЧАЙНОГО ВИПАДКУ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПАГАНДИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ