Архів

Том 32 (71). № 3 Том 2, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Бережна О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ТА ГРАМАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Білоус Н. П., Подсєвак К. С., Теремінко Л. Г.
ІСТОРИЧНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА РОМАНУ В. СКОТТА «АЙВЕНГО» ЯК ЗАСІБ ІСТОРИЧНОЇ СТИЛІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Dmytruk L. A.
PECULIARITIES OF METAPHOR RENDERING IN THE PROCESS OF LITERARY TRANSLATION

Забродська К. Ю.
МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕАЛІЙ У ЛЕКСИЦІ

Івахненко А. О.
ПЕРЕДАННЯ РЕАЛІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ТВОРУ Т. ҐЕРРІТСЕН «THE APPRENTICE»

Ситюк В. В.
ВІДТВОРЕННЯ ОДЯГУ ЯК МАРКЕРА СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПЕРСОНАЖА

Стаховська Н. Ф.
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЗМІВ ТА СТАРОСЛОВ’ЯНІЗМІВ У СКЛАДІ ІСТОРИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Жуковська В. В.
ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ СИНТАКТИКО-ФУНКЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРАМАТИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ: КВАНТИТАТИВНО-КОРПУСНИЙ АСПЕКТ

Мітроусова Т. В.
ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ МОВНОЇ ГРИ У РОМАНІ ПОЛА БІТТІ «ЗАПРОДАНЕЦЬ»

Шкляревський В. Г.
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ДИНАМІЧНОЇ КОГНІТИВНОЇ МАПИ ТЕКСТОВИХ КОРПУСІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ)

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Баденкова В. М., Родіонова І. Г.
СМИСЛОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЗАСОБІВ ЕКСПРЕСИВНОГО ВИСЛОВУ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ М. ДРАЙ-ХМАРИ

Garachkovska O. О.
ARTISTIC ORIGINALITY OF NEDA NEZHDANA’S PLAY “THE ONE WHO OPENS THE DOOR”

Дузь Л. І.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПИСЬМЕННИЦЬКИХ ЛИСТІВ (ДО ПАРАДИГМИ М. П. ГОДОВАНЦЯ)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Герасименко Н. В.
ЩЕ БОЛИТЬ: ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СИНДРОМ КОМБАТАНТІВ У СУЧАСНІЙ ВОЄННІЙ ПРОЗІ

Захарчук І. В.
ПОСТАТЬ БОРИСА ТЕНА В РОМАНІ ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА «КЛІТКА ДЛЯ ВИВІЛЬГИ»

Науменко Н. В.
КОНЦЕПТОСФЕРА ПЛАСТИЧНИХ ОБРАЗІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ВІЛЬНОМУ ВІРШІ

Ніколаєнко В. М., Миронюк Л. В.
МІФОЛОГІЧНИЙ ВИМІР РОМАНУ С. ТАРАТОРІНОЇ «ЛАЗАРУС»

Харлан О. Д.
«ДУХ ТОВАРИША ПОРТЯНКА»: САТИРИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ «НОВОГО ЧАСУ» У МАЛІЙ ПРОЗІ ВІКТОРА ПЕТРОВА

Шаболдов О. В., Пінчук Т. С.
ПРОБЛЕМИ МАСКУЛІННОСТІ В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ ТА НАТАЛІ ЛІВИЦЬКОЇ-ХОЛОДНОЇ

Штолько М. А.
ПОРТРЕТНА РЕФЛЕКСІЯ: МИТЦІ ЯК ОБ’ЄКТИ ЕСЕЇСТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ В. ШКЛЯРА (НА МАТЕРІАЛІ КНИГИ «ТРЕБА СПИТАТИ У БОГА»)

ЛІТЕРАТУРА СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Мусій В. Б.
ОПОЗИЦІЯ «ДИКІСТЬ / ЦИВІЛІЗАЦІЯ» В ОПОВІДАННІ ОЛЬГИ ТОКАРЧУК «ZIELONE DZIECI»: ДО ПИТАННЯ ПРО ХУДОЖНЮ ЦІЛІСНІСТЬ КНИГИ «OPOWIADANIA BIZARNE» («ДИВОВИЖНІ ІСТОРІЇ»)

Nanivskyy R. S.
EUROPA ŚRODKOWA JAKO LOKALIZACJA PRZESTRZENI FABULARNEJ BOHATERA-PODRÓŻNIKA W TWÓRCZOŚCI ANDRZEJA STASIUKA

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Василюк Є. І.
МОТИВИ ТІЛЕСНОСТІ ТА ХТОНІЧНОСТІ В ТЕМАХ БАТЬКІВСТВА/СИНІВСТВА, МАНДРІВ І ПОВЕРНЕННЯ ТА ЖІНОЧОЇ ПРИРОДИ РАННЬОЇ РОМАНІСТИКИ С. БЕККЕТА Й Ф. О’БРАЙЄНА

Горлова О. В.
ФІЛОСОФСЬКІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ РОМАНТИКІВ

Huseynova G. Sh.
REPETITION IN ILYAS TAPDIQ’S CHILDREN’S POEMS AS A STYLISTIC TOOL

Diordiieva A. V., Gryzhenko A. Yu.
FEMINIST CRITIQUE AND PHENOMENOLOGICAL APPROACH TO INTERPRETING H. IBSEN’S “A DOLL’S HOUSE”

Прадівлянна Л. М.
ҐЕНДЕРНІ ТА ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ ВИМІРИ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ АНДЖЕЛИ КАРТЕР)

Sadigova R.
THE HEALING POWER OF THE ARTISTIC WORD: “ALFIYYA AND SHALFIYYA”

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Колінько О. П.
РІЗДВЯНІ ІСТОРІЇ: МІЖ ДИВОМ І РЕАЛЬНІСТЮ (НА МАТЕРІАЛІ ЗАРУБІЖНОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУР)

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Бортнік Ж. І.
ҐЕНЕЗА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОНОДРАМИ: ТЕМАТИКО-ПРОБЛЕМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Савина А. Ю.
ПОНЯТТЯ «МЕТАЛІТЕРАТУРА» У ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСКУРСІ

Телець Ю. В.
ВІРА В БОГА ЯК БАЗАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ ГЕДОНІСТИЧНОГО ОРІЄНТИРА (НА ОСНОВІ ЗБІРКИ НОВЕЛ «НАРОДЖУВАТИСЯ І ПОМИРАТИ ВЗУТИМИ» ХРИСТІ ВЕНГРИНЮК)

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Голубієвська Д. О.
ОПОЗИЦІЯ «СТУДЕНТ – ВИКЛАДАЧ» У СУЧАСНОМУ АНЕКДОТІ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Барабанова Н. Р., Грушевська Ю. А.
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКОМУНІКАТИВНОГО СКЛАДНИКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Писаренко Л. М.
ГРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Волик А. В.
МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ В ТЕКСТАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗМК

Загороднюк В. С.
ДИФУЗІЯ ЖАНРУ ПОДОРОЖНЬОГО НАРИСУ В РОМАНІ «ПОДОРОЖ НА ПУП ЗЕМЛІ» МАКСА КІДРУКА

Козак С. Б.
ІВАН БАГРЯНИЙ І ЗАВДАННЯ ПРЕСИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕМІГРАЦІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСУ «УКРАЇНСЬКІ ВІСТІ», НІМЕЧЧИНА, 1945–1963)

Юксель Г. З.
НАЦІОНАЛЬНІ КРИМСЬКОТАТАРСЬКІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ КРИМУ (2014–2021 РОКИ)

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Галудзіна-Горобець В. І.
ФЕНОМЕН САРАФАННОГО МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ

Колотій Н. В.
ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ ПІД ЧАС ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Плеханова Т. М.
СПОСОБИ ПРОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОНТЕНТУ НА ОНЛАЙН-РЕСУРСАХ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ НОВИН ТА УКРАЇНСЬКОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА НОВИН

СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА

Маковійчук Л. В.
НОВІ ПІДХОДИ ДО СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ: ЗМІШАНЕ Й ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ