Редакційна колегія

 

Казарін Володимир Павлович (головний редактор) – доктор філологічних наук, професор, в.о. ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

Семенець Ольга Сергіївна (відповідальний секретар) – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри  зарубіжної філології Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

Іщенко Наталія Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

Свінцицька Еліна Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

Кузьмина Світлана Леонідівна – доктор філософських наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

Попова Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

Кущ Наталія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

Сеітяг'яєва Таміла Решатівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної філології Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

Торкут Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор Класичного приватного університету;

Генералюк Леся Станіславівна – доктор філологічних наук, професор, старший науковий співробітник сектора слов'янських літератур Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України;

Іваненко Світлана Мар’янівна – доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов природничих факультетів Національного педагогічного університету імені Н. П. Драгоманова;

Пахарєа Тетяна Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету імені Н. П. Драгоманова;

Юган Наталія Леонідівна – доктор філологічних наук, доцент підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Доминик Арель – професор, голова відділу українських студій Університету Отави (Канада).