Том 34 (73) № 3

Том 34 (73). № 3, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Білоконенко Л. А.
ВАЛЕНТНІСТЬ ДІЄСЛІВ-ОМОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Боженець С. В.
СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Вільчинська Т. П., Вільчинський А. О.
ДИСКУРСИВНІ ОДИНИЦІ ЯК МАРКЕР ЛІНГВОІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧЕНОГО-ПУБЛІЦИСТА РОМАНА ГРОМ’ЯКА

Задояна Л. М.
ПОЛІТКОРЕКТНІСТЬ ЯК КОМУНІКАТИВНА КАТЕГОРІЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Кевлюк І. В., Громик Л. І., Заваринська І. Ф.
ПОДВІЙНА АКТУАЛІЗАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ МОВОТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА ДРОЗДА

Костусяк Н. М.
МІЖТЕМАТИЧНА ДИФУЗНІСТЬ СПОРТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В МЕДІАТЕКСТАХ ПЕРІОДУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Левченко О. П.
МОРФОЛОГІЧНИЙ СПОСІБ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ КОМП’ЮТЕРНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ «ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА З ІНФОРМАТИКИ»)

Литвин О. Г.
ТЕРМІНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ДІЇ ТА ПРОЦЕСУ В ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ПРАЦЯХ

Медведь О. В.
НАПРАЦЮВАННЯ МОВОЗНАВЧИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ НЕФІКЦІЙНОЇ ПРОЗИ

Нагорна Ю. О., Олексенко В. П.
НЕОЛЕКСЕМИ У ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТІВ: ФУНКЦІЇ, СТИЛІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Савіна Ю. О., Ласкава Ю. В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ

Шуліченко Т. С.
МОВНА ОСОБИСТІСТЬ АВТОРА VS МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ПЕРСОНАЖА: ІДЕНТИЧНІСТЬ ЧИ РОЗРІЗНЕННЯ

Шуляк С. А.
ЧАС В МАГІЧНИХ ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ

РОМАНСЬКІ ТА ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Гамор М. А.
ПОЛІТИЧНИЙ АНЕКДОТ У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМУ КОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Гойда О. І.
ФОНЕТИЧНІ РОЗБІЖНОСТІ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ НІМЦІВ ТА АВСТРІЙЦІВ

Загородня О. Ф.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ХХІ СТОЛІТТІ

Кожедуб Л. Г.
ФОНЕТИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ В КОНТЕКСТІ ОВОЛОДІННЯ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ

Косович О. В.
МОВНА ВАРІАТИВНІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ФУТБОЛЬНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

Кущ Е. O.
АНГЛОМОВНІ ГУМОРИСТИЧНІ БЛЕНДИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Максим’юк Н. В.
АНГЛОМОВНІ ТЕЛЕСКОПІЗМИ − ФРАЗОВІ ЗРОЩЕННЯ

Оробінська Р. В.
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІТАНЬ У МОВЛЕННІ ПЕРСОНАЖІВ НІМЕЦЬКИХ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ

Терсіна І. З.
МОВНИЙ СВІТ ДЖОАН КЕТЛІН РОЛІНҐ

Tchystiak D. О.
COSMOLOGIE MYTHOPOÉTIQUE DANS LA POÉSIE DE CHARLES VAN LERBERGHE

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Akden S. V.
ON THE QUESTION OF THE SEMANTICS OF TURKISH NAMES OF MEN’S CLOTHING

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Aliyeva G. Sh.
THE SIGNIFICANCE OF HOMONYMY IN ENGLISH OIL AND GAS TERMINOLOGY

Мельничук О. Д.
ІМПЛІЦИТНИЙ АВТОР ЯК ВТІЛЕНА СВІДОМІСТЬ У МОДЕЛЮВАННІ НАРАТИВУ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Івахненко А. О.
СКЛАДОВІ МОВЛЕННЄВОГО ОБРАЗУ МАНІЯКА В МЕДИЧНОМУ ТРИЛЕРІ ТА СПОСОБИ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ

Крилова Т. В.
ПЕРЕКЛАД ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В СВІТЛІ КОНТРАСТИВНОЇ ТЕКСТОЛОГІЇ

Maslova S. Ya., Ruda A. V.
ON THE ISSUE OF RENDERING IN ENGLISH-UKRAINIAN TRANSLATION EXPRESSIVE MEANS OF PSYCHOLOGICAL PORTRAIT PRESENTATION

Мітенко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО АНАЛІЗУ ФРАНЦУЗЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

Панченко О. І.
ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКИХ РЕАЛІЙ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ «КЕНТЕРБЕРІЙСЬКИХ ОПОВІДЕЙ» ДЖ. ЧОСЕРА)

Сокол Г. Р., Гордій О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РИТОРИЧНИХ ЗАСОБІВ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ

Сунько Н. О., Бабюк М. В.
ПЕРЕКЛАД СКОРОЧЕНЬ ЯК ЗАСОБІВ МОВНОЇ ЕКОНОМІЇ В МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Орєхова Л. І., Чаєнкова О. К.
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ГНІВУ В АНГЛІЙСЬКІЙ, ТУРЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Цимбал С. В., Сюй Вей
КОНЦЕПТ СКРОМНІСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Кутовий А. Б.
«НОВИЙ ГУМАНІЗМ» ЯК ФІЛОСОФСЬКА ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА: АСПЕКТИ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Науменко Н. В.
СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У ЖАНРОВІЙ ПАРАДИГМІ ЕЛЕГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ «В ЛАВРОВІМ ВІНКУ» СИЛЬВЕСТРА ЯРИЧЕВСЬКОГО ТА «МАЙОВИХ ЕЛЕГІЙ» ІВАНА ФРАНКА)

Ткаченко О. П.
СИМВОЛІКА ОДЯГУ В РОМАНІ ВАСИЛЯ ЗЕМЛЯКА «ЛЕБЕДИНА ЗГРАЯ»

Юрчук О. О.
«ОСЬ ВОНА – ТЮРМА. НЕМОВ ВЕЛИЧЕЗНИЙ ЧОРНИЙ КОЛОДЯЗЬ ПОГЛИНУВ МЕНЕ…». ТЮРМА В ЖІНОЧІЙ ХУДОЖНІЙ РЕЦЕПЦІЇ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Абрамович С. Д.
ЧИМ ЗАВИНИЛИ ПЕРЕД НЕБОМ СВИНІ Й СМОКІВНИЦЯ? ЧОМУ ХРИСТОС ЗЦІЛЮВАВ ЛЮДЕЙ, АЛЕ ВБИВ ЗДОРОВИХ ТВАРИН І РОСЛИНУ?

Васильєва О. С.
ТЕМА ЖИТТЯ І СМЕРТІ У П’ЄСІ «ГОТЕЛЬ ДВОХ СВІТІВ» ЕРІКА-ЕММАНЮЕЛЯ ШМІТТА

Гончарова О. А.
«Я ЗАСВІДЧУЮ ЛИШЕ ПСИХОЛОГІЧНУ ТОЧНІСТЬ»: ВОЄННА ПУБЛІЦИСТИКА МЕЙ СІНКЛЕР

Ленська С. В.
ПСИХОЛОГІЗМ РОМАНУ М. ОʼФАРРЕЛЛ «ГАМНЕТ»

Nahachevska O. O.
ARTISTIC RETHINKING OF FEMALE EXPERIENCE AND FIN-DE-SIECLE GENDER ROLES IN KATE CHOPIN’S SHORT STORIES

Пітерська О. В.
ФУНКЦІЇ ЕКФРАЗИСУ В ОПОВІДАННІ ЕЛЕАНОР ПОРТЕР «АНЖЕЛЮС»

Шульженко Ю. М.
АНТРОПОЦЕНТРИЧНІСТЬ КОГНІТИВНИХ МЕТАФОР У СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ПРОЗІ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Бунзяк Я. Г.
ХУДОЖНЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІСТОРИЧНОГО ОБРАЗУ АННИ ЯРОСЛАВНИ В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Aliyeva S. A.
METHODOLOGICAL PRINCIPLE OF EXPRESSIVE READING OF LYRIC WORKS

Сажина А. В., Калинич К. Ф.
РОМАН Г. МАРТІНЕСА «ОКСФОРДСЬКІ ВБИВСТВА» ЯК ЗРАЗОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ДЕТЕКТИВУ: ПИТАННЯ ЖАНРУ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Більовська Н. Б., Війтович Т. Я.
МАНІПУЛЯТИВНІ ТАКТИКИ У ПРОРОСІЙСЬКИХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАХ ПЕРІОДУ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ: ЛЕКСИЧНИЙ І ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ

Войтович Н. О.
ПРИХОВАНА ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА У ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ПЕРЕДВИБОРЧИХ КАМПАНІЯХ: ЕТАПИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ

Конівіцька Т. Я., Бабій І. В.
МОВА КІНЕМАТОГРАФА УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТИ

Косюк О. М.
ІРАНСЬКИЙ КІНЕМАТОГРАФ ЯК НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ФІКСАТОР ТА ІНТЕРПРЕТАТОР ГЕНДЕРНИХ ПРОБЛЕМ: ЧАСТИНА ДРУГА

Пришляк Я. Б.
ЗМІНА ПОПИТУ АУДИТОРІЇ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ РОЗГОРТАННЯ ДОВГОТРИВАЛИХ КРИЗОВИХ ПЕРІОДІВ

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО, АРХІВОЗНАВСТВО

Шокуров О. В., Чернявська С. М., Сухоруков В. А.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСАД СТАНДАРТИЗАЦІЇ ВИМОГ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Гуманенко О. О., Зінчук Р. С., Римар Н. Ю.
РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ У МЕРЕЖЕВИХ МЕДІА: ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ВЕРБАЛЬНІ МАРКЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ

Чайкун Е. С.
АНАЛІЗ (СПЕЦИФІКА) ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ ГАЗЕТИ «33-Й КАНАЛ» ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Шуба А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФАКТЧЕКІНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАПРОСТОРІ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Гоцур О. І., Спорняк Д. М.
ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ БЛОГОСФЕРИ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО СПРЯМУВАННЯ

Зубар П. М.
ЧАСТИНА ОДНІЄЇ ЗМОВИ: ЗАСОБИ ПОВʼЯЗУВАННЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ ТА COVID-19 В КОРОНАСКЕПТИЧНОМУ ДИСКУРСІ В УКРАЇНІ

Москвич А. С.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ПРОЄКТИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ВОЛОНТЕРСЬКИХ ІНІЦІАТИВ ПІД ЧАС ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ «ПОПЛАВА»)

Чернишова Т. О.
МЕТОНІМІЯ ЯК МОВНИЙ ПРИЙОМ КОГНІТИВНОЇ КОНТРПРОПАГАНД В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Андріанов Д. В.
МЕТАФОРА ЯК ХУДОЖНІЙ ЗАСІБ В ЕВОЛЮЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ КОРЕЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ-ГО СТОЛІТТЯ

Бортнік Ж. І.
ПОЕТИКА ТІЛЕСНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМІ: ЛІМІНАЛЬНІ ПРОЄКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ Н. БЛОК)

Orenchak O. O.
CONCEPT OF DISEASE IN ENGLISH INTERNET DISCOURSE

Станко Д. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОГО ФАНФІКШЕН З ПОЗИЦІЙ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ

Mizetska V. Ya.
EPIDEMIC AS A UNIVERSAL CONCEPT

Харлан О. Д.
ПОЕТИКА ЗАГОЛОВКІВ СУЧАСНИХ РОМАНІВ: ФЛОРИСТИЧНА НОМЕНОСФЕРА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ