Редакційна колегія

Казарін В.П. (головний редактор) – доктор філологічних наук, професор;

Гадомський О.К. – доктор філологічних наук, доктор габілітований гуманітарних наук в області мовознавства (Варшавський університет), професор, завідувач кафедри білоруських та українських досліджень, Інститут славістики, Опольський університет, Ополе, Польща;

Ткаченко Т.І. – доктор філологічних наук, доцент;

Свенцицька Е.М. – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри слов'янської філології та журналістики, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;

Досенко А.К. – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри слов’янської філології та журналістики, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;

Семенець О.С. – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри зарубіжної філології, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського;

Статкевич Л.П. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної філології, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;

Маркова М.В. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романської філології та компаративістики, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.