Том 34 (73) № 5

Том 34 (73). № 5, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Алтицева Л. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВЛАСНЕ ЗВЕРТАНЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕДВИБОРНИХ ДЕБАТІВ)

Дюкар К. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕНЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НЕУЗУАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ МІЛІТАРИДИСКУРСІ ПРОТЯГОМ 2022–2023 РР.

Насмінчук І. А.
ВІЙСЬКОВА ЛЕКСИКА ЯК СКЛАДОВА МОВОТВОРЧОСТІ МАРІЇ МАТІОС

Пахненко І. І., Тєлєтова С. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ЕРГОНІМІЇ МІСТА СУМИ

Писарська Н. В., Заверющенко М. П., Лухіна М. Ю.
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Томусяк Л. М.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕЙЗАЖУ В РОМАНЕЛАХ ОЛЕГА СЕНЧИКА

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Аскерова І. А.
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ СТРАХУ В ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ

РОМАНСЬКІ ТА ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Badan A. A., Dudnyk T. O.
NONVERBAL CUES ACROSS UKRAINIAN AND AUSTRIAN CULTURES: COMPARATIVE ANALYSIS

Заболотська О. О., Заболотська О. В.
ОБРАЗ СУЧАСНОЇ ЖІНКИ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ

Іванців О. В.
СУГЕСТИВНА СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКИ ПОБУДОВИ КОРПОРАТИВНОГО ІМІДЖУ ТА ЇХ МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Kozlova V. V., Malysheva A. A.
LEXICO-SEMANTIC ASPECT OF DISCURSIVE PERSONALITY OF BORIS JOHNSON

Kosovych O. V.
PECULIARITIES OF THE USE OF EXPRESSIVE MEANS IN SYNCHRONOUS AND ANALYTICAL COMMENTARY IN BRITISH FOOTBALL REPORTAGE

Костроміна О. В.
ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ АВСТРАЛІЙСЬКИХ ПОЛІТИКІВ

Мамай Ю. Ю.
АКТУАЛІЗАЦІЯ МЕТАФОРИЧНОГО ДІАПАЗОНУ КОНЦЕПТУ TRAUMA У РОМАНІ ЕЛІЗАБЕТ СТРАУТ «ОЛІВІЯ КІТТЕРИДЖ»

Пономаренко О. В.
НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ І БЕЗСТОРОННІСТЬ ДИПЛОМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ВАТИКАНУ)

Самохвал О. О., Ярова А. Г.
ЛІНГВІСТИЧНА РИТОРИКА КАНЦЛЕРА ШОЛЬЦА ЩОДО ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Sivaieva O. S.
PANDEMIC IN 2021 “ECONOMIST” DISCOURCE

СЕМІТСЬКІ МОВИ

Москаленко К. В.
КОМУНІКАТИВНІ ТАКТИКИ ПОБУДОВИ АРАБСЬКОГО ДИПЛОМАТИЧНОГО ТЕКСТУ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Aliyeva G. M.
ON THE ISSUE OF RHETORICAL FIGURES IN COGNITIVE LINGUISTICS

Akhundova K. B.
TEXT AS A LINGUISTIC OBJECT AND THE PRODUCT OF SPEECH COMMUNITY

Gojayeva M. A.
CONTEXTUAL PRAGMATIC ANALYSIS OF AMBIGUITY

Huseynova S. F.
GENERAL CHARACTERISTICS OF PHRASEOLOGICAL COMBINATIONS IN THE WORKS OF J. AUSTIN AND I. EFENDIEV

Jalilova G. Ya.
INTONATION AND PRAGMATIC INFERENCES

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Попова Н. М., Середа Ю. C.
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ В РОМАНІ Х. СЕРКАСА «ВОЇНИ САЛАМІНУ»

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Vakhovska O. V.
HOW ENGLISH CHANGED ITS VIEW OF SADNESS: MAKING SENSE OF THE EMOTION, DIACHRONICALLY

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Погребенник В. Ф.
РОДИННА Й ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ У ТВОРЧОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ «ЖИТОМИРСЬКОЇ ПРОЗОВОЇ ШКОЛИ»

Шевченко Т. М.
ПОРТРЕТНИЙ ЕСЕЙ «ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ: МІЖ ІМПЕРІЄЮ ТА УКРАЇНОЮ» І ПОРТРЕТНИЙ НАРИС «ТАЄМНИЙ АГЕНТ МИКОЛА ГОГОЛЬ» ПЕТРА КРАЛЮКА: ДИСКУРС КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІАЛОГІЧНОСТІ

Юрчук О. О.
«…ПРИКРИТА ГОЛУБИМ НЕБОМ БУДУ ЗМАЛЬОВУВАТИ ВАМ КРАСУ МАРАКЕШУ…»: РЕФЛЕКСІЯ СХОДУ В КНИЗІ «ЧАР МАРОКА» СОФІЇ ЯБЛОНСЬКОЇ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Іщенко Н. А., Потріваєва С. І.
ФЕНОМЕН «АНГЛІЙСЬКОСТІ» У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Latifli S. B.
SIGNS OF JAMSHID AMIROV`S DETECTIVE

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Крижановська О. О., Малахова Ю. В., Борзова О. Д.
МЕТАФОРИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ЛЮБОВ» У ПОЕЗІЯХ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ Й ЙОСАНО АКІКО: ПОРІВНЯЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ, АБОРИГЕННИХ НАРОДІВ АМЕРИКИ ТА АВСТРАЛІЇ

Дементьєва Т. С., Вознюк Г. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ ЯПОНСЬКИХ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ: ПИТАННЯ ВІДПОВІДНИКІВ І «ДИФТОНГІВ»

Костанда І. О.
КРОС-КУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ: ВПЛИВ КИТАЙСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ПОЕЗІЇ НА ТВОРЧІСТЬ КОРЕЙСЬКОГО ПОЕТА ЧХВЕ ЧХІВОНА (최치원)

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Літвінчук І. С.
EVENT-МАРКЕТИНГ ЯК КОМУНІКАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ

Семенець О. О.
ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ ПРОУКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛІВ ПЕРІОДУ ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ (2022–2023 РР.)

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Загороднюк В. С.
ЗАРУБІЖНИЙ ГУМОРИСТИЧНО-САТИРИЧНИЙ НАРАТИВ У ЖУРНАЛІ «ПЕРЕЦЬ. ВЕСЕЛА РЕСПУБЛІКА»: ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНИЙ ВИМІР, 2018–2021 РР.

Synieokyi O. V., Sizova K. L., Khmil-Chupryna V. V., Synieokyi A. O.
MEDIA INTERPRETATION AND THE DIGITAL REIMAGINING OF MUSIC BROADCASTING (TO EXPLORE JOHN PEEL’S JOURNALISTIC EXPERIENCE AT BBC RADIO 1)

Харченко О. В.
ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ РОСІЙСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЙ ТА ЛЕКСЕМ В УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОРИСТИЧНИЙ ДИСКУРС ПІД ЧАС ВІЙНИ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Баранецька А. Д.
ГРІНВОШИНГ ЯК МАНІПУЛЯТИВНА (СИМУЛЯКРОВА) КОМУНІКАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ «ОЗЕЛЕНЕННЯ» РЕПУТАЦІЇ

Горіна Ж. Д.
КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ХАРАКТЕР КОМЕРЦІЙНИХ НАЗВ УКРАЇНСЬКОГО МОРОЗИВА

Мина Ж. В., Малетич Д. В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ З АБІТУРІЄНТАМИ ПРИ ВСТУПІ В МАГІСТРАТУРУ

Пасічник М. С., Мина Ж. В., Мина М. А.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСЛУГ «НОВОЇ ПОШТИ» ТА ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ