Архів

Том 34 (73). № 2 Том 2, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Качак Т. Б.
ОСНОВА КОНЦЕПЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ФЕНОМЕНА

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Лавренюк В. В.
СИМВОЛІКА ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ БОГДАНА ЛЕПКОГО «МАЗЕПА»

Масло О. В., Волкова І. В., Юферова О. С.
ЛІТЕРАТУРНА РЕЦЕПЦІЯ ГЕНДЕРУ У ТВОРЧОСТІ КСЕНІЇ ФУКС

Приліпко І. Л.
ОСМИСЛЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ДОПОВІДЯХ ВОЛОДИМИРА БАРВІНСЬКОГО 1875–1878 РОКІВ

ЛІТЕРАТУРА СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Осіпчук Г. В.
РЕЦЕПЦІЯ ПРИРОДИ В РОМАНІ «ВОГНЕМ І МЕЧЕМ» ГЕНРИКА СЕНКЕВИЧА

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Анікіна І. В., Мельник Т. М.
СПЕЦИФІКА СКАНДИНАВСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ

Водяна Л. В.
СОН ТА СНОВИДІННЯ В РОМАНАХ К. КРАХТА

Merdanli H. H.
THE DETECTIVE GENRE IN EUROPIAN AND AZERBAIJAN LITERATURE

Nabieva A. V.
EPOS “VALEKH AND ZARNIGYAR”: INFORMATION ABOUT THE GENRE AND HISTORICAL REALITIES

Науменко Н. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІСЕННОЇ ЛІРИКИ СТІНГА ЗА ПРИНЦИПАМИ СИНОПСІЇ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Кузьменко В. І.
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА ТИПОЛОГІЯ ЕПІСТОЛЯРНИХ ДІАЛОГІВ ВІНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ З ФРАНКЛІНОМ РУЗВЕЛЬТОМ

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Павлова А. К.
ТРАНСЛЯЦІЯ ТА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ ІДЕЇ ЖИТТЄВОГО СЕНСУ ЛЮДИНИ В УСНІЙ ПОЕЗІЇ

Шкляєва Н. В., Николюк Т. В.
ДИТЯЧИЙ ІГРОВИЙ ФОЛЬКЛОР ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ ТА ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНІ

МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ, АБОРИГЕННИХ НАРОДІВ АМЕРИКИ ТА АВСТРАЛІЇ

Hu R., Xing Zh.
CHINESE ENTERTAINMENT TELEVISION DISCOURSE: SOCIOCULTURAL ASPECT

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Бурківська Л. Ю., Григораш С. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ (НА ПРИКЛАДІ РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ “VERSAL”)

Gaman I. A., Chaikovska O. Yu.
PROBLEMATIK VOM ARZT-PATIENTEN-VERHÄLTNIS IM KOMMUNIKATIONSBEREICH „MEDIZIN”

Косюк О. М.
ІРАНСЬКИЙ КІНЕМАТОГРАФ ЯК ЕКВІВАЛЕНТ ЖУРНАЛІСТИКИ У СИСТЕМАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА КУЛЬТУРИ: ЧАСТИНА ПЕРША

Підмогильна Н. В., Старков В. І.
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО, АРХІВОЗНАВСТВО

Мина Ж. В.
ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Голуб О. С.
РОЛЬ ІЛЮСТРАЦІЙ У НОВОМУ МЕДІАКОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ (ТРЕНДИ ВЕБ-ДИЗАЙНУ)

Задорожня А. Г., Андрейчук В. В.
ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ (2022–2023): ЩО ПРО КУРОРТНУ ОДЕСУ ПИСАЛИ INTERNET-ЗМІ

Пикалюк Р. В.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛІСТИЦІ ВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Рожило М. А., Заболотна П. С.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЖУРНАЛІСТА З СОЦІАЛЬНО-ЧУТЛИВИМИ ТЕМАМИ В МЕДІА ПІД ЧАС ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ ЛЮДЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ)

Чубук О. Л.
ЗМІСТОВНІСТЬ І НЕСТАНДАРТНІСТЬ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ЗАПИТАННЯ ПІД ЧАС ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ І ТВОРЧОГО ПРОДУКТУ

Шульська Н. М., Зінчук Р. С., Кевлюк І. В.
НАРАТИВИ ФОРМУВАННЯ ЗНЕВІРИ ЯК ВИЯВ ВОРОЖОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ: НА МАТЕРІАЛІ МОВИ ЗМІ

Шульська Н. М., Остапчук С. С., Науменко Л. М.
ВОРОЖІ НАРАТИВИ В УМОВАХ ВІЙНИ В МЕДІА: ВЕРБАЛЬНІ МАРКЕРИ, ІНФОРМАЦІЙНА ГІГІЄНА ТА СПОСОБИ ПРОТИСТОЯННЯ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Гарачковська О. О.
ПОЛІТИЧНІ ЕПІГРАМИ СЕРГІЯ БОРЩЕВСЬКОГО ПРО ПОЗІРНУ ВЕЛИЧ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В МЕДІАПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Зайко Л. Я., Андросович О. І., Лиса І. В.
РОЛЬ МЕДІА ТА ПОЛІТИЧНОГО PR У КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА

Зінченко О. З., Яременко С. А.
ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УПРАВЛІННІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

РЕЦЕНЗІЇ

Хода Л. Д.
РЕЦЕНЗІЯ НА АНТОЛОГІЮ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ “NA PRAHU MILÉNIA” (ED. ADRIANA AMIR. PREŠOV, 2021. 230 S.) / “НА ПОРОЗІ ТИСЯЧОЛІТТЯ” (УПОРЯДНИК – АДРІАНА АМІР. ПРЯШІВ. 2021. 230 С.)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ