Архів

Том 35 (74). № 1 Том 1, 2024

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Біленко Т. Г., Катиш Т. В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ У НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТАХ З РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Єщенко Т. А.
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СВІТОБАЧЕННЯ АДРЕСАНТА В ТЕКСТОВІЙ ПІДКАТЕГОРІЇ АКСІОЛОГІЧНОСТІ

Ільченко О. А.
МЕТАФОРИЧНА МОДЕЛЬ ВІЙНИ У ВІЙСЬКОВОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОГО МЕДІАПРОСТОРУ 2014–2024 РР.

Книш Т. В., Близнюк Л. М., Козак А. В.
ВПЛИВ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ В ІНТЕРНЕТІ НА МОВНО-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Колоїз Ж. В.
ЯВИЩЕ ОМОФОНІЇ В ЛІНГВІСТИЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Кульбабська О. В.
КОМУНІКАТИВНО-ЕМОЦІЙНИЙ ЕФЕКТ АФОРИЗМІВ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ НАДІЇ БАБИЧ

Ліпич В. М.
МОРФОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Межов О. Г., Костусяк Н. М., Здіховська Т. В.
ТИПОЛОГІЯ СИНТАКСИЧНИХ ПАРАДИГМ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ТЕОРІЇ

Навальна М. І.
ДІАЛЕКТНІ ДІЄСЛОВА В СТРУКТУРІ РЕЧЕНЬ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ ЯК ОСОБЛИВА СТИЛІЗАЦІЯ ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІАХ ТВОРУ ВОЛОДИМИРА ЛИСА «СТАРА ХОЛЕРА»)

Романченко А. П.
КОМУНІКАТИВНА ПІДТРИМКА В МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД: СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ

Сковронська І. Ю., Юськів Б. М.
ВПЛИВ ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ АМЕРИКАНСЬКОГО Й УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ

Шелюх О. М.
ВПЛИВ РЕАЛІЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА СИСТЕМУ МОВНИХ ОДИНИЦЬ

Шульська Н. М., Громик Л. І., Кевлюк І. В.
ОРФОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ПОМИЛКОВІ ЯВИЩА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

РОМАНСЬКІ ТА ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Бочан П. O.
СФЕРИ ПОХОДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ТЕРМІНОЛОГІЗМІВ

Заболотська О. О.
КІНОАДАПТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ТВОРІВ ОРИГІНАЛУ: МУЛЬТИМОДАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Zaitseva M. O.
NEW FORMAT AND TRANSFORMATION OF TACTICS AND STRATAGEMS IN COURTROOM DISCOURSE

Kosovych О. V.
RÉALISATION DE L’OPPOSITION BINAIRE “LE SIEN/L’ÉTRANGER” (DANS LE CONTEXTE DE LA LITTÉRATURE ANIMALISTE FRANÇAISE)

Лазебна О. А., Мельник О. М., Котвицький А. В.
ТЕРМІНИ В ЛЕКСИКОНІ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Materynska O. V.
TEIL-GANZES-RELATION ALS EINE GRUNDLEGENDE SEMANTISCHE BEZIEHUNG IM LEXIKALISCHEN SYSTEM DER SPRACHE

Мойсеєнко І. П.
ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ МАНІПУЛЯЦІЇ В РЕКЛАМІ

Mukhtarova M.
THE ‘ESCAPE ROUTE’ OF EUPHEMISMS – A FACTOR CONTRIBUTING TO THE ONGOING RENEWAL OF GENDER METAPHORS IN THE DISCOURSE OF ENGLISH-LANGUAGE NEWSPAPERS

П’єцух О. І.
СТРАТЕГІЧНІ ОБВИНУВАЧЕННЯ ЯК БАЗИС КОНФЛІКТОГЕННОСТІ БРИТАНСЬКИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТІВ

Сєрякова І. І.
ЕВФЕМІЗМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ: ЕКОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

Сунько Н. O., Боднарчук A. Р., Копилов В. C.
ЕТИМОЛОГІЧНЕ ПОХОДЖЕННЯ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ФІТОНІМІВ

Хоменко Т. А.
НАЗВИ МОЛОКА ТА МЕДУ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ДАВНІХ ГЕРМАНЦІВ

Tsymbal I. V.
NEOLOGISMES UKRAINIENS EN CONTEXTE DE GUERRE: ENJEUX ET STRATÉGIES DE TRADUCTION EN FRANÇAIS

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Abdurahmanova R. G.
ABOUT THE SEMANTIC ANALYSIS OF THE VERB

Asadova R. M.
ON THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PRESENCE OF ASPECTUAL FORMS IN ENGLISH AND AZERBAIJANI LANGUAGES

Jafarzade V. N.
THE PECULIAR ROLE OF DETERMINANT MEMBERS IN CREATING VARIOUS SHADES OF MEANING IN THE TEXT

Mammadova L. S.
LEXICAL UNITS CHARACTERIZING THE FEATURES OF HUMAN SPEECH IN THE ENGLISH AND AZERBAIJANI LANGUAGES

Mehdizada R. R.
THE IMPORTANCE OF USING ENGLISH PROVERBS

Mirzayeva A. A.
THE CONCEPT OF “MOTHER” IN TURKISH AND GAGAUZ LANGUAGES

Mukhtarova S.
THE PROBLEM OF CASE IN THE SCIENTIFIC WORKS OF ALOVSAT ABDULLAYEV

Tolochko O. Ya.
FACTORS OF STYLISTIC INVERSION CONTEXTS’ EXPRESSIVENESS IN INTERLINGUAL CO-REFERENTIAL PAIRS

Yusifova S. R.
CHARACTERISTIC FEATURES OF EUPHEMISMS AND DISPHEMISMS

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Бойко Я. В.
СТИЛІСТИКА ЧАСОВІДДАЛЕНОГО ПЕРШОТВОРУ ЯК ФАКТОР ДІАХРОННОЇ МНОЖИННОСТІ ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ РЕТРАНСЛЯЦІЙ ТРАГЕДІЙ В. ШЕКСПІРА)

Єлісєєва С. В.
ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ДИСКУРСУ «ТЕМНИХ РИНКІВ» ДАРКНЕТУ

Ковальова Т. П.
ТОПОНІМІКОН ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ

Литвин І. М.
СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОГО ЗАКАДРОВОГО ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ФІЛЬМУ

Мовчан Б. В.
ПЕРЕКЛАД ОНІМІВ АНГЛОМОВНИХ ВІДЕОІГР (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ “SLAY THE SPIRE”)

Нечай Н. В.
ГРА СЛІВ У ПЕРЕКЛАДІ ДРАМИ Е. ОЛБІ “WHO’S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF”

Павлюк Х. Т., Панчук Л. В., Громко Є. А.
ФЕНОМЕН МОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У ПРОФЕСІЙНОМУ КОНТЕКСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА

Ускова Т. О., Карабітськова Н. О., Ель Кассем О. В.
СЛОВОТВОРЕННЯ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ/НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ

Хуртак І. В., Столярська О. В., Черкащенко О. М.
СУЧАСНА ОСВІТНЯ ТЕРМІНОЛОГІЯ В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ З НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ