Архів

Том 35 (74). № 1 Том 2, 2024

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Elsayed I. F. A.
PHONETIC CHANGES IN ARABIC ANTHROPONYMS USED IN THE AZERBAIJANI LANGUAGE

СЕМІТСЬКІ МОВИ

Кучеренко А. О.
МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ АРАБСЬКОГО ДИПЛОМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА (НА МАТЕРІАЛАХ МЕРЕЖІ TWITTER/Х)

КЛАСИЧНІ МОВИ. ОКРЕМІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ

Чекарева Є. С.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ВІЙНА В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Філюк Л. М.
ПСИХОСЕМАНТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОЛЯ МЕДИЧНИХ КОНЦЕПТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ СВІДОМОСТІ

Черниш О. А., Білошицька З. А., Біляк І. В.
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЖАНРУ «КОМІКС»

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Подковирофф Н. Т. С.
ХАРАКТЕР КОМУНІКАЦІЇ ДРАМАТУРГА І РЕЖИСЕРА В ДІАХРОНІЧНОМУ АСПЕКТІ

Samadova U.
THE IMPACT OF OLD-TYPE WESTERN LITERATURE ON OTTOMAN LITERATURE AFTER 1839

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Герасименко Н. В., Кулінська Я. І.
ВІЗІЯ ВІЙНИ У ДИТЯЧИХ ЩОДЕННИКАХ (НА МАТЕРІАЛІ МАРІУПОЛЬСЬКИХ ТЕКСТІВ)

Кириленко Н. І., Якименко В. Е.
ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ 70–80-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Ленська С. В.
КОНЦЕПТ «СМЕРТЬ» У РАННІЙ НОВЕЛІСТИЦІ Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА

ЛІТЕРАТУРА СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Поліщук Л. Б.
МИСТЕЦЬКА СПЕЦИФІКА ФЛОРОНОМЕНІВ У СУЧАCНІЙ ЖІНОЧІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ПОЕЗІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ MARIA W. SZYMBORSKIEJ ТА J. BAZIAK)

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Абрамович С. Д.
ХРИСТИЯНСЬКА ЛІТУРГІЯ ЯК САКРАЛЬНА ГРА

Aliyeva T.
THE NARRATIVES OF RASHID BEY EFENDIYEV AND EYNALI BEY SULTANOV WITHIN THE FRAMEWORK OF DIDACTIC REALIST PROSE

Aliyeva Sh. Sh.
CRITICAL REALISM AND IRONY IN JALIL MAMMADGULUZADEH`S DRAMA “THE DEAD”

Babasoy U. A.
EXPLORING POSTMODERN AESTHETICS IN THE NOVELS OF HASAN ALI TOPTASH

Guliyeva S. H.
THE PROBLEM OF WOMEN’S FREEDOM IN AZERBAIJAN IN THE EARLY 20TH CENTURY IN FEUILLETONS

Заярна І. С.
ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ РУРАЛІЗАЦІЇ ТА ІМАГОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС У КНИЗІ ПІТЕРА МЕЙЛА «РІК У ПРОВАНСІ»

Костромицький Р. І.
СИМВОЛІКА ЛАБІРИНТУ В РОМАНІ УМБЕРТО ЕКО «ІМ’Я ТРОЯНДИ»

Лазірко Н. О.
РОМАНТИЧНА ТРАДИЦІЯ КРІСТІАНА ДІТРІХА ҐРАББЕ В РЕЦЕПЦІЇ ВОЛОДИМИРА ДЕРЖАВИНА

Mammadova E. E.
THE CONCEPT OF SACRED PRAISE IN MAGICAL REALISM: ON THE BASE OF THE WORK “INCOMPLETE MANUSCRIPT” WHICH WAS WRITTEN BY KAMAL ABDULLA

Науменко Н. В.
СТАНОВЛЕННЯ ІРОНІЧНОГО ДИСКУРСУ У П’ЄСІ Л. ПІРАНДЕЛЛО «ШЕСТЕРО ПЕРСОНАЖІВ У ПОШУКАХ АВТОРА»

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Моклиця Г. В.
ЦАР ЕДИП І ДОН ЖУАН: ДРАМА ЛЕСІ УКРАЇНКИ «КАМІННИЙ ГОСПОДАРЬ»

МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ, АБОРИГЕННИХ НАРОДІВ АМЕРИКИ ТА АВСТРАЛІЇ

Нестеренко О. О.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКОНАННЯ В КИТАЙСЬКОМОВНОМУ НАУКОВОМУ ТЕКСТІ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Колкутіна В. В.
ІНТЕРВ’Ю ЯК НАРАТИВ У СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО СТОРІТЕЛІНГУ

Літвінчук І. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ В МЕДІА ПІД ЧАС КРИЗИ

Субота І. В.
СТРАТЕГІЇ МАСКУВАННЯ АНТИУКРАЇНСЬКОЇ РИТОРИКИ У РОСІЙСЬКОМУ ПРОПАГАНДИСТСЬКОМУ ДИСКУРСІ

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО, АРХІВОЗНАВСТВО

Чернявська С. М., Лухіна М. Ю., Дяченко О. В.
ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Герасимович В. А., Мединська О. Я., Слюсаренко К. В.
ФЕЙКОВІ НОВИНИ ТА ДЕЗІНФОРМАЦІЯ В УМОВАХ ВІЙНИ: СТРАТЕГІЇ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, ВПЛИВ НА СУСПІЛЬСТВО

Гудзь А. В.
ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНТЕНТУ, ЯКИЙ ФОРМУЄ ОБРАЗ ВОЇНІВ-ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ

Савчук Р. Л., Шевчук Г. І.
ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПРОГРАМИ-СПОГАДИ ПРО ГЕРОЯ УКРАЇНИ ВІТАЛІЯ МЕРІНОВА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Шульська Н. М., Зінчук Р. С., Науменко Л. М.
(НЕ)КОРЕКТНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНІЙ МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ: ЕТИЧНІ НОРМИ ТА МОВНА ПРАКТИКА

Шульська Н. М., Салтан В. Л., Римар Н. Ю.
ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ В МЕДІАТЕКСТАХ ПРО РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКУ ВІЙНУ: МОВНА АКТУАЛІЗАЦІЯ І ДОЦІЛЬНІСТЬ УЖИВАННЯ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Бадіон С. В.
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ, «ЄДИНІ НОВИНИ» ТА МЕДІАРИНОК УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ

Baliun O. O., Fisenko T. V., Solomka P. I.
FOREIGN EXPERIENCE OF IMPLEMENTING ECOLOGICAL RESPONSIBILITY BY FASHION BRANDS

Білан Н. І., Нетреба М. М.
ПРЕСМАРАФОН ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЯК НОВИЙ МЕДІАФОРМАТ ПОДІЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ (НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ІНТЕРВ’Ю ЕКСПЕРТІВ-ЖУРНАЛІСТІВ)

Горбенко Г. В., Нетреба М. М., Ужанська Т. І.
ЦИФРОВА КРЕАТИВНА СТРАТЕГІЯ ТА ВІЗУАЛЬНА АЙДЕНТИКА ЯК ЧИННИКИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СЕРЕД МОЛОДІ: КЕЙС УНІВЕРСИТЕТУ ГРІНЧЕНКА

Грушевська Ю. А.
СОЦІОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Omelchenko M. V.
UKRAINIAN WARTIME NATION BRANDING DURING THE RUSSO-UKRAINIAN WAR

Хлистун І. В.
СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ У ПЕРІОД ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «СУСПІЛЬНЕ ЧЕРКАСИ»)

Цапок О. М., Коваль С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У СУЧАСНОМУ КОПІРАЙТИНГУ

Шульженко А. С.
ІНФОРМАЦІЙНА НАСИЧЕНІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА «АРМІЯINFORM»

УКРАЇНСЬКА МОВА

Сюта Г. М.
ВІЙСЬКОВІ ФЕМІНІТИВИ: АСИМЕТРИЧНІСТЬ ВЖИВАННЯ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВІЙ ТА МЕДІЙНІЙ ПРАКТИЦІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ