Архів

Том 31 (70). № 1 Том 2, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Агібалова Т. М., Галаган Я. В.
ВИВЧЕННЯ ЧИ ОВОЛОДІННЯ: ТИПОЛОГІЯ ПОМИЛОК, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Арефієва К. Р., Бялик В. Д.
ЕТНОЦЕНТРИЗМ ТА ЙОГО ВИЯВИ В АНГЛОМОВНИХ ЕТНОНОМІНАЦІЯХ США

Baybakova I. M., Hasko O. L.
IMITATIONAL AND ROLE-PLAY STRATEGIES IN THE ESP DISCOURSE TRAINING

Balatska L. P., Vyslobodska I. M.
NEEDS ANALYSIS IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

Болкарьова О. В.
АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ТА АНГЛОМОВНОМУ ПРОСТОРІ МАС-МЕДІА

Вільховченко Н. П., Колесник Г. О.
РОЛЬ КОЛОКАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Годісь Ю. Я.
МЕТАФОРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУ MONEY В ТЕКСТАХ МОТИВАЦІЙНОГО ЖАНРУ «МИСТЕЦТВО УСПІХУ»

Голіней Т. С., Бялик В. Д.
СЛОВОТВОРЧІ ЕЛЕМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Гончарова І. С.
СТАНОВЛЕННЯ ЛІНГВОМЕНТАЛЬНОЇ СФЕРИ СІМ’Я В БРИТАНСЬКІЙ ТА АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ

Грижак Л. М.
ЗООМОФІЗМ У ХАРАКТЕРИСТИЦІ ЖІНОК У РОМАНАХ ВІКТОРІАНСЬКОЇ ЕПОХИ

Гришук Н. І., Бялик В. Д.
СПЕЦИФІКА ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ БАНКІВСЬКИХ ТЕРМІНІВ

Денисюк Ю. І.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ МЕМОРАНДУМІВ БАРАКА ОБАМИ ТА ДОНАЛЬДА ТРАМПА ЗА 2017 Р.

Duzhyk N. S.
EMPLOYING AN ETHICAL APPROACH TO WRITING IN ACADEMIC SETTINGS

Ємець Н. О.
ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ЕГО В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПОЕЗІЇ XVII – XXI СТОЛІТЬ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Загороднюк М. П., Бялик В. Д.
ВИДИ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ШЕКСПІРІВСЬКИХ АНТРОПОНІМІВ

Кечеджі О. В.
АФІКСАЛІЗАЦІЯ ЗАПОЗИЧЕНИХ ЛЕКСЕМ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Клочко Т. В., Ісаєва В. І.
МЕТАФОРИЗАЦІЯ В МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Kovalevska O. V.
IMPLEMENTATION OF THE THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH TO NON-PHILOLOGICAL UNIVERSITY STUDENTS

Коваль Н. О.
ТОНАЛЬНА ВАРІАТИВНІСТЬ У ВИМОВІ ЖИТЕЛІВ ПІВДЕННОГО СХОДУ АНГЛІЇ

Козубська І. Г.
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ НАУКОВИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ СТАТЕЙ ГАЛУЗІ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ)

Корнєлаєва Є. В.
АНГЛОМОВНА РЕКЛАМА ЯК ДИСКУРС ПЕРЕКОНАННЯ (КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Kostenko V. G., Solohor I. M.
SEMANTIC AND PRAGMATIC PECULIARITIES OF VERBS IN INFORMED CONSENT TEMPLATES FOR DENTAL TREATMENT

Костенко О. Г.
КОНЦЕПТ «КРАСА» У ТВОРЧОСТІ ІВОН БОЛАНД (ВІРШ «ANOREXIC»)

Крайняк О. М.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ОБМАНЮВАТИ» В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Кришталь С. М.
КОНВЕРСІЯ ІМЕННИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН ТІЛА ЛЮДИНИ В МЕТАФОРИЧНІ ДІЄСЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Кунцьо О. І.
ЛІНГВО-ПОЕТИЧНА ІКОНІЧНІСТЬ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Н. ГОТОРНА “THE SCARLET LETTER”)

Лисичкіна І. О., Лисичкіна О. О.
АНГЛОМОВНИЙ НАРАТИВ «ПРОТИСТОЯННЯ ВІЙСЬКОВИХ США ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ»: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ В МАС-МЕДІА

Mykhaylenko V. V.
IT-PRONOUN: CONTEXT CORRELATION

Місягіна І. М.
ТАКТИКИ УХИЛЬНОСТІ У ВІДПОВІДЯХ НА ЗАПИТАННЯ

Ніколаєва Т. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПУНКТУАЦІЙНОЇ АБРЕВІАЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Оксанич М. П.
АСИНДЕТИЧНИЙ ГІПОТАКСИС У СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Pakulova T. V., Nahorna Y. A.
UNIVERSAL COMPRESSIVE PROCESSES IN ENGLISH

Петренко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ АБРЕВІАЦІЙ ТА СКОРОЧЕНЬ У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ РОБОТОТЕХНІКИ

Пилипів М. В., Бялик В. Д.
КАТЕГОРІЯ ВВІЧЛИВОСТІ ТА ЗАСОБИ ЇЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ В АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ ТЕКСТАХ

Посохова А. В.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ ДАЛЕКОЇ І КРАЙНЬОЇ ПЕРИФЕРІЇ ГОЛОВНОГО КОНЦЕПТУ “AIRPORT” В РОМАНІ А. ХЕЙЛІ «АЕРОПОРТ»

Присяжнюк О. Я.
СПЕКТРАЛЬНІ ПОКАЖЧИКИ БРИТАНСЬКОЇ ВИМОВИ

Прокофьев Г. Л., Бечко Я. В.
РЕЧЕВАЯ ИРОНИЯ КАК ВЫХОД ИЗ КОНФЛИКТА МЕЖДУ КОММУНИКАТИВНЫМИ И НЕКОММУНИКАТИВНЫМИ ПОСТУЛАТАМИ

Скічко А. С.
НАЦІОНАЛЬНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ БРИТАНСЬКОГО ГАСТРОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ

Спірідонова А. С., Панасюк Ю. В.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛОКВІАЛІЗМІВ У СУЧАСНІЙ БРИТАНСЬКІЙ ПРЕСІ

Стрюк Є. В.
АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ BIOTECHNOLOGY В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Тхоровська С. В.
ДО ПИТАННЯ ВИРАЖЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ У ТВОРЕННІ ІДЕОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ АНГЛОМОВНОЇ РЕДАКЦІЙНОЇ СТАТТІ (НА МАТЕРІАЛІ THE NEW-YORK TIMES)

Форостюк І. В., Шерстюк Н. В.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЗДАЧІ СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ІСПИТІВ

Четвертак Є. О., Дубовик К. В.
ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТВОРЧОСТІ ХІП-ХОП МУЗИКАНТІВ У АНГЛОМОВНОМУ МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Шабайкович І. В.
ТЕРМІНОЛОГІЧНА ВАРІАНТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ДРАМАТИЧНИЙ ТЕКСТ» У НОВІТНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ ЗНАНЬ

Шульженко Ю. М.
ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНОЇ ГРИ У РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ

Юшак В. М.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА SOFTWARE IS A WORLD OF NATURE В ОНОМАСТИЧНІЙ ГРУПІ СОФТОНІМІВ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ