Архів

Том 31 (70). № 1 Том 3, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Арнаутова А. Р.
СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ПРИЧИНИ В СУЧАСНІЙ КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ МОВІ

Бондаренко А. О.
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ МОВИ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ (НА ОСНОВІ ТЕКСТІВ СУЧАСНИХ ЗМІ)

Гюнайдый Мустафа Абдуллах оглу
СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ТУРКМЕНСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Грачова А. В., Поклад Т. М.
ДЕЙКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ ТА ІТАЛІЙСЬКИХ ТЕМПОРАЛЬНИХ ПРИСЛІВНИКІВ

Конєва М. З.
ЛІНГВІСТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Матвєєва С. А.
ЛІНГВОКОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Мельничук О. Д., Зубілевич М. І., Фінчук Г. В.
РОЛЬ МОВИ В ПІЗНАННІ СВІТУ: СЕМАНТИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПІДХІД

Пелепейченко Л. М.
УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВПЛИВОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАРАТИВУ В СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЯХ

Slabouz V. V., Nikitina N. P.
BASIC METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF COGNITIVE STUDIES IN DOMESTIC LINGUISTICS

Смирнова М. С., Тарапатов М. М., Панова Я. Є.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІГІЙНО- ЕКСТРЕМІСТСЬКИХ ТЕКСТІВ: КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ ПІДХІД

Топчий О. Ю.
НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СИМВОЛІКИ КОЛОРАТИВУ СИНІЙ

Черниш О. А.
ТЕОРІЯ ЖАНРІВ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Борисова О. В.
ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКИХ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ)

Висоцька Г. В., Мерквіладзе Саломе
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ГРАМАТИКО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

Hasiuk N. V., Push O. M.
THERE: FUNCTIONS AND SEMANTICS – THE WAYS OF TRANSFORMATION IN TRANSLATION

Гелетка М. Л., Кравчук В. В.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТОВИХ ЖАНРІВ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ В ГАЛУЗІ АВІА- І РАКЕТОБУДУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ЩОТИЖНЕВИКА «АВІЕЙШН УЇК ЕНД СПЕЙС ТЕКНОЛОДЖИ»)

Горецька А. С., Туришева О. О.
СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ СЛОГАНІВ НІМЕЦЬКОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Павельєва А. К., Губар Н. М.
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В ПОВІСТІ М. В. ГОГОЛЯ «НІЧ ПЕРЕД РІЗДВОМ» ТА ЇХ ПЕРЕДАЧА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (В ПЕРЕКЛАДІ Р. ПІВЕРА ТА Л. ВОЛОХОНСЬКОЇ)

Тонконог І. В., Ювковецька Ю. О.
МОВНІ ВІДМІННОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМІВ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Мікіна О. Г.
ЕВОЛЮЦІЯ ВІД ʻРАХУВАТИʼ ДО ʻРОЗПОВІДАТИʼ ЯК СЕМАНТИЧНА УНІВЕРСАЛІЯ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Лівицька І. А.
ДО ПИТАННЯ НАРАТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СВІТЛІ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ

Телегіна Н. І., Кобилянська Н. С.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЙОМУ РЕТРОСПЕКЦІЇ В РОМАНІ МЮРІЕЛ СПАРК “THE PUBLIC IMAGE”

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Васильєва М. В.
АВТОРСЬКІ МОДЕЛІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ІСТОРИЧНОГО ФАКТУ В НОВІТНІЙ БІОГРАФІЧНІЙ ПРОЗІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Горболіс Л. М.
ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В ПОВІСТІ ТЕТЯНИ СИДОРЕНКО «ОЛЬГА, ДРУЖИНА ПІКАССО»

Казанова О. В.
АСПЕКТИ ЖАНРОВОГО СИНТЕЗУ В ОПОВІДАННЯХ ТА НОВЕЛАХ ГАЛИНИ ПАГУТЯК

Кизилова В. В.
МАРКО ВОВЧОК І ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА: АВТОРСЬКИЙ ВНЕСОК У РОЗБУДОВУ ЖАНРУ

Костецька Л. О.
ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ПОМАРАНЧЕВОГО МАЙДАНУ У «ЩОДЕННИКУ МОЄЇ СЕКРЕТАРКИ» БРАТІВ КАПРАНОВИХ

Кулакевич Л. М.
МІГРАЦІЯ ФАУСТІВСЬКОГО ДИСКУРСУ: РОМАН О. СЛІСАРЕНКА «ЧОРНИЙ АНГЕЛ»

Куманська Ю. О.
ЗБІРКА ЕСЕ ЗІРКИ МЕНЗАТЮК «УКРАЇНСЬКИЙ КВІТНИК»: ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Куриленко Д. В.
ДУХОВНИЙ УНІВЕРСУМ КРІЗЬ ПРИЗМУ ОБРАЗІВ-АТРИБУТІВ У СИСТЕМІ ПРОЧИТАННЯ КООРДИНАТ КОДУ КОЗАКА МАМАЯ

Марчук С. М.
ЛІРИЧНИЙ ТРАВЕЛОГ У ДОРОБКУ ГАЛИНИ ПЕТРОСАНЯК: ГЕОПОЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Назарук І. В.
ПОЕМА «СЕРЦЕ МАТЕРІ» В ЗАГАЛЬНІЙ ПАНОРАМІ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ КОСТЯ ШИШКА

Накашидзе І. С.
ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗОТВОРЕННЯ У ЦИКЛІ «ПЕРШЕ КОХАННЯ» ЯРА СЛАВУТИЧА

Науменко Н. В.
«…НЕМОВ ЯКА СОНАТА»: МУЗИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ НОВЕЛИ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ «БИТВА»

Новик О. П.
ХРОНОТОП ДИТЯЧИХ ПОВІСТЕЙ ІВАНА АНДРУСЯКА

Пінчук Т. С., Манько А. М.
ТВОРЧІСТЬ І. НИЗОВОГО В КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРНИХ ПРОЦЕСІВ ХХ СТ.

Поліщук Я. О.
УКРАЇНСЬКА МРІЯ ПРО ВІЧНЕ МІСТО

Пухонська О. О.
ХУДОЖНЯ СПРОБА РОЗРИВУ ТОТАЛІТАРНОЇ РАМКИ В «ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ З УКРАЇНСЬКОГО СЕКСУ» О. ЗАБУЖКО

Роздольська І. В.
«МОЛОДА МУЗА» Й УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ: ПРОБЛЕМА ГЕНЕРАЦІЙНИХ МЕЖ

Ситковська М. І.
ІГРОВА ДОМІНАНТА В ПОВІСТІ ОКСАНИ ЗАБУЖКО «КАЗКА ПРО КАЛИНОВУ СОПІЛКУ»

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ