Архів

Том 31 (70). № 2 Том 2, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Анастасьєва О. А.
МОВЛЕННЄВА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ POLITICS (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ АФОРИЗМІВ)

Baybakova I. M., Hasko O. L.
TIME MANAGEMENT SKILLS AS PART AND PARCEL OF ESP DISCOURSE MASTERING

Баланик І. Д., Бялик В. Д.
ТРУДНОЩІ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ

Бездітко А. Р.
ЯВИЩЕ ТЕЛЕСКОПІЇ ЯК НОВІТНІЙ МЕТОД СЛОВОТВОРЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Бехта І. А., Матвієнків О. С.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТИПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ

Білик О. І., Гернер Ю. І.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА РЕАЛІЙ РОМАНУ АРУНДАТІ РОЙ «МІНІСТЕРСТВО ГРАНИЧНОГО ЩАСТЯ» В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Бойван О. С., Ковтун О. В.
АНТРОПОНІМИ ТА ЇХ КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ У КНИГАХ ДЖ. К. РОУЛІНГ «ГАРРІ ПОТТЕР»

Вашист К. М.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ДЕВІАЦІЇ БЛЕНДИНГОВИХ ВЕРБАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

Hlavatska Yu. L.
RUMOURS AS A PROTOTYPE OF FAKE NEWS: LEXICAL LEVEL

Гордієнко О. В.
ЕЛЕКТРОННА ЛЕКСИКОГРАФІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ (КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ АНГЛОМОВНИХ МЕДИЧНИХ СЛОВНИКІВ)

Гром О. І.
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУ «РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Гуменюк І. І.
МОДИФІКАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ, СЕМАНТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ УЖИВАННЯ

Humeniuk N. H.
STYLISTIC ASPECT OF THE BORIS JOHNSONS REALIZATION OF THE DISCREDITING OPPONENT TACTICS WITHIN THE UK PRIME MINISTER QUESTION TIME DISCOURSE (09.04.2019)

Данилюк Е. В., Кійко Ю. Є.
НЕОЛОГІЗМИ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ XXI CТ.: ТЕМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Деркевич Н. А.
СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЄСЛІВ ІЗ НЕВІДОКРЕМЛЮВАНИМ ПРЕФІКСОМ VER-

Задорожна І. П., Трубчак О. О.
“VERBA DICENDI” У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ТА МОВЛЕННІ

Ivasiuk N. A.
DYNAMIC ADAPTNESS OF NATIONAL ASPECTS FOR MARITIME ENGLISH TEACHING THROUGH UNIFIED COMMUNICATION PLATFORM

Карпенко Г. М.
МУЗИЧНИЙ СПОСІБ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ПОСИЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Книшова Я. О., Михайлова К. В.
МОВЛЕННЄВИЙ АКТ КОМПЛІМЕНТУ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Ковбасюк Л. А.
КОРОНАВІРУС COVID-19 ТА НОМІНАТИВНИЙ СКЛАД СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Колісниченко Т. В.
АДРЕСАНТ У РЕКЛАМНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Коропатніцька Т. П., Гуцул І. П.
АНТРОПОМОРФНА КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ ПОРІВНЯННЯ

Коротка Л. А.
АНГЛОМОВНІ СУДНОВІ ІНСТРУКЦІЇ ЯК ЖАНР МОРСЬКОГО ДИСКУРСУ

Kostenko V. G.
TENSE AND ASPECT IN INFORMED CONSENT TEMPLATES FOR DENTAL TREATMENT IN FUNCTIONAL DIMENSION

Кришталь С. М.
ПЕРЕХІД ІМЕННИКІВ-НАЙМЕНУВАНЬ КУХОННОГО ПРИЛАДДЯ В МЕТАФОРИЧНІ ДІЄСЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Кулина О. В.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНТАКСИЧНИХ СТРУКТУР КОМПЛЕМЕНТАЦІЇ В ЗАПОВІТАХ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКИХ ЗАПОВІТІВ СЕРЕДИНИ XIX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ)

Labunets Yu. O.
THE INFLUENCE OF ARTISTIC DISCOURSE ON THE FORMATION OF STUDENTS’ MOTIVATION TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE THROUGH THE REPRESENTATION OF THE AUTHOR’S WORLDVIEW

Лівицька І. А.
СУЧАСНА ПОСТКЛАСИЧНА НАРАТОЛОГІЯ У СВІТЛІ НАРАТИВНИХ ПІДХОДІВ

Луньова Т. В.
ФРЕЙМ «ЗУСТРІЧ ІЗ ПОВ’ЯЗАНОЮ З МИСТЕЦТВОМ ЛЮДИНОЮ» В ЕКФРАСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЕСЕ ПРО ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ

Матієнко-Сільницька А. В.
РОЛЬ МЕЛОДИЧНОГО КОМПОНЕНТА ІНТОНАЦІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ПЕРЕКОНУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ПРОПОВІДНИЦЬКОГО ТА СУДОВОГО ДИСКУРСІВ)

Матіїшин А. Я.
МУЛЬТИМОДАЛЬНІСТЬ У РОМАНІ ВІЛЛА АЙСНЕРА «КОНТРАКТ З БОГОМ»: ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНОГО І ВІЗУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТІВ

Мирошниченко В. М., Самаріна В. В.
АФОРИСТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В ҐЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ

Мусієнко Ю. А.
ІНТОНАЦІЙНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОВЧАЛЬНОСТІ У ПРИТЧОВОМУ ДИСКУРСІ

Нечипоренко В. А.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

Полонская И. П.
СОКРАЩЕНИЕ КАК СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Попович Ю. B., Бялик В. Д.
ПОНЯТТЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА ТЕРМІНОСИСТЕМИ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Revenko Yе. S.
FAKE NEWS ANALYSIS: LEXICAL AND SEMANTIC DECEPTION CUES

Савченко О. В.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ І СКЛАД ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Сазонова В. С., Анатайчук І. М.
ЗАСТОСУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Svyrydjuk V. Р.
AUSTRIAZISMEN IM DEUTSCHUNTERRICHT FÜR DIE ENTWICKLUNG DER SPRACHKOMPETENZ BEI DEN STUDENTEN-PHILOLOGEN

Сеньків О. М., Петриця Л. І.
МОВЛЕННЄВИЙ ПОРТРЕТ ГЕРОЯ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ ДЕНІЕЛА КІЗА «КВІТИ ДЛЯ ЕЛДЖЕРНОНА» ТА ВІНСТОНА ГРУМА «ФОРЕСТ ГАМП»)

Сусіденко Є. М., Баранова С. В.
ВІДТВОРЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТУ В ПЕРЕКЛАДІ

Усова І. В., Хант Г. О.
ЗАПОЗИЧЕННЯ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ АВІАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ

Yurko N. A., Styfanyshyn I. M., Protsenko U. M., Romanchuk O. V.
DENUMERALS IN THE ENGLISH TOURISM TERMINOLOGY

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ