Архів

Том 31 (70). № 2 Том 3, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Арделян О. В., Ситник О. Ю.
ФРАЗЕОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Грабович М. В.
ІНТЕНЦІЙНІСТЬ. ЯВИЩЕ АВТОРСЬКОЇ МОТОРИКИ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ В ІНТЕНЦІЙНОМУ АСПЕКТІ

Gulustani Zamina
AREAL FEATURES OF ETHNOTOPONYMS OF TURKIC ORIGIN IN SOUTH AZERBAIJAN

Канкаш Г. Д.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПІДСТИЛЮ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Копитіна А. С.
СЕМАНТИЧНІ ІННОВАЦІЇ АНГЛОМОВНОГО ТА УКРАЇНОМОВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ДИСКУРСІВ

Пономарьова О. А.
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОФЕСІЙ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ОЦІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Романюк О. С.
ТАКТИЛЬНА ПОВЕДІНКА АМЕРИКАНСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК ПІД ЧАС РОМАНТИЧНОГО ЗНАЙОМСТВА

Савчин Н. Б.
СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНІ ГРУПИ ДІЄСЛІВ РУХУ (НА ПРИКЛАДІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ-ПЕРЕКЛАДУ ДЕНА БРАУНА «ЯНГОЛИ І ДЕМОНИ»)

Халилова Рена Камил гызы
ЯВЛЕНИЕ АНТОНИМИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, СВЯЗАННЫХ С МОРЕМ И СУДОХОДСТВОМ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Ahieieva V. O.
COMIC AS LINGUISTIC CATEGORY: CLASSIFICATION, PARAMETRES AND TRANSLATION

Бездітко А. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МАРКЕРІВ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ КІНОФІЛЬМУ «ІГРИ РОЗУМУ»)

Воскобойник В. І., Сухачова Н. С.
СЕМАНТИЧНІ ДЕРИВАТИ АНГЛОМОВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Дяченко М. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ МЕТОДОМ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ

Коваленко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ У ТЕКСТАХ НОВИН У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Козачук А. М.
НАРОДНІ ПІСНІ В ПЕРЕКЛАДІ ПОВІСТІ ІВАНА ФРАНКА «ВЕЛИКИЙ ШУМ»: СТИЛЕМЕТРИЧНИЙ АСПЕКТ

Крилова Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОРИЧНИХ ХУДОЖНІХ ПОРІВНЯНЬ

Нікіфорова О. М.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ

Tymchenko I. I., Badan A. A., Nedainova I. V.
TEACHING EFFECTIVE INTERPRETERS’COMMUNICATION SKILLS IN MULTIMEDIA CLASSROOMS

Томнюк Л. М., Павлюк А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ БУКОВИНИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Іваницька Н. Б.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ПАРАДИГМА ДІЄСЛІВНОЇ МІКРОКАТЕГОРІЇ «ФІЗИЧНЕ ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Кузебна В. В., Усик Л. М.
КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЦІННИХ МОТИВАТОРІВ ТАКТИЛЬНИХ ВІДЧУТТІВ У НАЗВАХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН У НІМЕЦЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Лучечко Т. М.
АСОЦІАТИВНІ ПАРАЛЕЛІ ЧЕРВОНОГО ТА ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРІВ В УКРАЇНСЬКИХ Й АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ

Orujova Mehriban Jabit gizi
LEXIC STYLISTIC CHARACTERISTICS IN MODERN POETRY LANGUAGE (BASED ON SOHRAB TAHIR’S POEMS)

Чаєнкова О. К.
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ ГОЛОВА (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, ТУРЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

Шаповал І. А., Гошилик В. Б.
СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПТАТИВНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ОСУДУ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Шевкун А. В.
ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СМЕРТІ АВТОРА У РОМАНІ М. КАННІНГЕМА «ГОДИНИ»

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Бондарєва Н. О.
«ЧИГИРИНСЬКИЙ КОБЗАР І ГАЙДАМАКИ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ПРОБЛЕМИ СИНХРОННОЇ РЕЦЕПЦІЇ

Virych N. V.
THE PROBLEM OF EXISTENTIAL CHOICE IN THE PROSE OF V. NESTAIKO

Virych O. V., Virych N. V.
MAN IN THE ARTISTIC WORLD OF M. MATIOS

Дзюба Т. А.
ЛІТЕРАТУРНА ПРОГРАМА М. ДРАГОМАНОВА В 70-ТІ РОКИ XIX СТОЛІТТЯ

Капура О. М.
ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ МОДЕРНІЗМУ В ПОЕЗІЇ

Кизилова В. В.
СПЕЦИФІКА ТРАНСЛЯЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ТЕМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ КАЗЦІ

Кириленко Н. І., Зякун А. О.
ЕТНОМЕНТАЛЬНІ МАРКЕРИ ДУХОВНО-БУТТЄВОГО УНІВЕРСУМУ УКРАЇНЦІВ У РОМАНІ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ «ВІЧНИК. СПОВІДЬ НА ПЕРЕВАЛІ ДУХУ»

Куманська Ю. О.
«АРНІКА» ЗІРКИ МЕНЗАТЮК: ЕКОЛОГІЧНИЙ СКЛАДНИК У КАЗКОВІЙ ІСТОРІЇ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИНИ

Назаренко Н. І.
ЕЛЕМЕНТИ ПОЕТИКИ ПІКАРЕСКИ В ОПОВІДАННІ «АФОНСЬКИЙ ПРОЙДИСВІТ» І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

Науменко Н. В.
СЕЦЕСІЙНИЙ ОБРАЗОТВОРЧИЙ СКЛАДНИК В УКРАЇНСЬКІЙ МОДЕРНІСТСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

Перцева В. А.
МЕХАНІЗМИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В НОВЕЛАХ ДЗВІНКИ ТОРОХТУШКО

Приліпко І. Л.
ОБРАЗ МИТЦЯ У ПРОЗІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Сірук В. Г.
ВІРШІ «ТАМПЛІЄРІВ» У КОНТЕКСТІ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ С. ЖАДАНА

Шовкопляс Г. Є.
ХАРКІВСЬКИЙ ТЕАТР У СПОГАДАХ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА: КОМЕНТАРІ ТА ВИСНОВКИ. ПРО ТЕАТР МОДЕРНИЙ І ТЕАТР НЕМОДЕРНИЙ

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Фокина С. А.
РИМСКИЕ РЕАЛИИ В АВТОРСКОМ МИФЕ АНДРЕЯ ШИРЯЕВА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ