Архів

Том 32 (71). № 1 Том 3, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Білоус Б. П.
ЛІТЕРАТУРНИЙ СТАТУС І ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ПОВЧАНЬ

Богатирьова К. В., Дубініна О. В., Хміль О. О.
ОБРАЗ ЛЮДИНИ ПРАЦІ В ОДАХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XIX СТ.

Бондарєва Н. О.
ПРИЖИТТЄВА РЕЦЕПЦІЯ ТВОРІВ ШЕВЧЕНКА, ОПУБЛІКОВАНИХ В АЛЬМАНАСІ «МОЛОДИК» (1843 Р.)

Горболіс Л. М.
ПРИРОДООХОРОННИЙ КОМПОНЕНТ ЗБІРКИ «АПОКРИФИ ЛІСУ» ПЕТРА СОРОКИ

Долинська Л. М.
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Жванія Л. В.
ДІАЛОГ ІЗ БІБЛІЄЮ В РАННІЙ ЛІРИЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Зуєнко Я. М.
МІФОСЦЕНАРІЙ ПРОТИСТОЯННЯ В РОМАНІ Л. КОНОНОВИЧА «ТЕМА ДЛЯ МЕДИТАЦІЇ»: ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Косарєва Г. С.
МЕТАФОРИ ПАМ’ЯТІ У ЛІРИЦІ ДМИТРА КРЕМЕНЯ (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРОК «СЛЬОЗИ СУХОГО ФОНТАНУ» ТА «СКРИПКА З ТОГО БЕРЕГА»)

Кочерга С. О.
ФУНКЦІЇ ЛИСТА В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Кулінська Я. І.
КОНЦЕПТ NON-FICTION У СУЧАСНІЙ ВОЄННІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Науменко Н. В.
КОЛЬОРАТИВИ ЯК ЧИННИКИ ТВОРЕННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНИ В ЛІРИЦІ «ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ»

Орманжи В. Є.
РЕЦЕПЦІЯ ОДЕСИ В КІНОРОМАНІ К. ТУР-КОНОВАЛОВА, Д. ЗАМРІЯ, О. ЛІСОВИКОВОЇ «РЕЖИСЕР»

Печерських Л. О., Левченко Н. М.
НАРАТИВ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ПОСТМОДЕРНОМУ РОМАНІ

Пустовіт В. Ю.
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПІСТОЛЯРІЮ ОСТАПА ВИШНІ

Токмань Г. Л.
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ СМИСЛИ Й ФАНТАСТИЧНО-ІРОНІЧНА ПОЕТИКА МОТИВУ СМЕРТІ В ОПОВІДАННЯХ ЮРІЯ ІВАНОВИЧА

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Соценко Н. Ф.
РАССКАЗ-ПАРОДИЯ А. И. КУПРИНА «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Александрова Г. О.
ІРОНІЧНИЙ ПІДТЕКСТ РОМАНУ Д. ПЕННАКА «УСЕ ДЛЯ ЛЮДОЖЕРІВ»

Васильянц О. С.
ПОШУКИ ХРИСТИЯНСТВА У ФЕНТЕЗІЙНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: БІБЛІЙНІ МОТИВИ І СИМВОЛІЗМ У СЕРІЇ КНИГ ДЖ. К. РОЛІНҐ ПРО ГАРРІ ПОТТЕРА

Голомідова Л. В.
ХУДОЖНІЙ СВІТ РОБЕРТА МУЗІЛЯ: РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПРЕСІОНІСТИЧНИХ ПОШУКІВ

Козубенко Л. М.
ПРОБЛЕМА ЖИТТЄВОГО ВИБОРУ ГЕРОЇВ ТА ЖАГА ДО ВТІЛЕННЯ «АМЕРИКАНСЬКОЇ МРІЇ» У РОМАНІ Т. ДРАЙЗЕРА «АМЕРИКАНСЬКА ТРАГЕДІЯ»

Корнелюк Б. В.
КОМІЗМ «ДВОХ ВЕРОНЦІВ» В. ШЕКСПІРА У СВІТЛІ ЄЛИЗАВЕТИНСЬКОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ

Сивик О. А.
АВТОРСЬКИЙ ОБРАЗ У КАЗКАХ В. ГАУФА Й Е. Т. А. ГОФМАНА

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Боронь О. В.
СПОРІДНЕНІСТЬ ПЕРСОНАЖІВ У ШЕВЧЕНКОВІЙ ПОВІСТІ «БЛИЗНЕЦЫ» І РОМАНІ ВАЛЬТЕРА СКОТТА «ҐАЙ МЕННЕРІНҐ, АБО АСТРОЛОГ»

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Абабина Н. В.
ЭПИДЕМИЯ КАК ХАОС В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Д. ДЕФО «ДНЕВНИК ЧУМНОГО ГОДА»)

МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ, АБОРИГЕННИХ НАРОДІВ АМЕРИКИ ТА АВСТРАЛІЇ

Семеряко О. В.
ВИРАЖЕННЯ КОРЕЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ У СТІЙКИХ ПОРІВНЯННЯХ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Назаренко К. О.
РОЗГОРНУТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОДЕМІЧНИХ ФЕЙКІВ

Писаренко Л. М., Плукчи Л. В., Федорова І. В.
ВОЛОНТЕРСТВО: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДРУКОВАНИХ ЗМІ)

Просяник О. П., Зима О. Г.
СИСТЕМНА ТИПОЛОГІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ

Сенкевич Г. А., Хілько А. С., Аксьонов О. І.
ТЕОРІЯ НАУКОВИХ ПАРАДИГМ ЯК МОДЕЛЬ І МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

Супрун В. М.
СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ ТОК-ШОУ В ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Трифонова Г. В., Грачова А. В.
ІТАЛІЙСЬКЕ КІНОМИСТЕЦТВО ТА ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПЛОЩИН

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Більовська Н. Б.
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОБРАЗУ АДРЕСАТА У РЕГІОНАЛЬНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ (НА ПРИКЛАДІ ГАЗЕТИ «ВИСОКИЙ ЗАМОК»)

Гарачковський О. І.
ВІКТОР ДУДКО ЯК ЖУРНАЛІСТ І ДОСЛІДНИК ЖУРНАЛІСТИКИ

Пархітько О. В.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ЖУРНАЛІСТА В «ГАРЯЧІЙ ТОЧЦІ» В КІНЕМАТОГРАФІ

Стєкольщикова В. А.
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ІНВЕСТИГАТИВНОГО КАТАРСИСУ: ХЕЙТЕРІНГ І АФІРМАЦІЯ У РОЗРІЗІ ВПЛИВОГЕННОСТІ РОЗСЛІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Харченко О. В.
ЛІТЕРАТУРНА ЖУРНАЛІСТИКА. ДІАЛОГИ ТА КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В АНГЛІЙСЬКОМУ КОНТЕНТІ

Юксель Г. З.
ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО КРИМУ: АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДЖЕРЕЛ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Шульська Н. М., Зінчук Р. С.
МАЙСТЕРНІСТЬ НАПИСАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТЕКСТУ: УНИКНЕННЯ ТИПОВИХ ЛІНГВОАНОРМАТИВІВ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Бєлікова Ю. В., Сорокіна Г. В.
ІНКЛЮЗИВНІ ТА ГЕНДЕРНОЧУТЛИВІ ПРАКТИКИ В РЕКЛАМНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Білущак Т. М., Радковець О. І.
БУКТРЕЙЛЕР ЯК МУЛЬТИМЕДІЙНА РЕКЛАМА В ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КНИГИ АВТОРОМ В СЕРЕДОВИЩІ ІНТЕРНЕТ

Бондаренко І. С.
ПОЛІТИЧНИЙ КАРНАВАЛ В ІСТОРИЧНИХ ВИМІРАХ СОЦІАЛЬНОГО ІНЖИНІРИНГУ

Горська К. О.
ВІД МЕДІАБРЕНДУ ДО БРЕНДУ ЖУРНАЛІСТА: СУЧАСНІ ПРАКТИКИ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ АВТОРА В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-МЕДІА

Кодацька Н. О., Ятчук О. М., Лесюк О. В.
СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ СТУДЕНТСЬКИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЧАСТИНИ СУЧАСНОГО МЕДІАПРОСТОРУ

Коч Н. В.
КОНЦЕПТЫ КАК СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Мина Ж. В.
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ПРОФЕСІЙНОМУ ВИБОРІ

Полумисна О. О.
РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ ЛЮДИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Скалацька О. В.
ПОДІЄВА КОМУНІКАЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Щегельська Ю. П.
РЕНДЕРІНГ ЗМІШАНОЇ РЕАЛЬНОСТІ НА ПЛАСКИХ ПОВЕРХНЯХ У ПРОМОЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЯХ

Богуш Л. А.
ВПЛИВ МЕДІА НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ У СВІТІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ