Архів

Том 32 (71). № 6 Том 3, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Акперли Т. Т.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ЭЛИМИНАЦИЯ ЛАКУН, ОБРАЗОВАВШИХСЯ В ЦЕЛЕВОМ ТЕКСТЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖЕКА ЛОНДОНА «БЕЛЫЙ КЛЫК»

Білик О. О., Подоляк З. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ КОМПОЗИТ ПЕРШОТВОРУ У МНОЖИННИХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Гач Н. О.
АМАТОРСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКИХ КІНОФІЛЬМІВ. ЯК СТАТИ БЛИЖЧИМИ ДО АНГЛОМОВНИХ ГЛЯДАЧІВ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Гнєдкова О. Г., Вдодович Я. Ф.
АНГЛОМОВНІ НЕОЛОГІЗМИ У СФЕРІ БІЗНЕСУ: ПЕРЕКЛАД ТА АДАПТАЦІЯ

Голубенко Н. І.
КАТЕГОРІЯ МОДАЛЬНОСТІ В АСПЕКТІ ІНТЕРСЕМІОТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ: КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ ТА СЕМІОТИЧНИЙ ПІДХОДИ

Гончаренко А. В.
ЛЕКСИКА ДАВНЬОКИЇВСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ

Джуська А. В., Гнєдкова О. Г.
ПЕРЕКЛАД РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Мусаева С. А.
К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ СТИЛЯ СТИХОВ Н. А. НЕКРАСОВА В ПЕРЕВОДАХ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК

Popelyuk V. P., Naumov O. I.
SOME SPECIFIC FEATURES OF TRANSLATING ABBREVIATIONS IN MILITARY ENGLISH

ЛІТЕРАТУРА СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Євчук У. Ю.
НОВІ НАРАТИВИ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ГОЛОКОСТУ В РОМАНАХ МОНІКИ ШНАЙДЕРМАН «ФАЛЬШУВАЛЬНИКИ ПЕРЦЮ. РОДИННА ІСТОРІЯ» І АГАТИ ТУШИНСЬКОЇ «РОДИННА ІСТОРІЯ СТРАХУ»

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Алиева Д. Ш.
ОСОБЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО РОМАНА ПЕРИОДА МОДЕРНИЗМА

Babayeva G. M.
THE RICHNESS OF IDEA AND CONTENT OF “MOLLA NASREDDIN” PUBLICISM

Naumenko N. V.
CONCEPT SPHERE OF ‘YOUNG POLAND’ FREE VERSE WRITING IN CRITICAL AND ARTISTIC DIMENSIONS

Обручнікова Н. Д., Русакова О. О.
ГОЛОКОСТ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДИТЯЧОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ В РОМАНІ К. ХІГЕР І Д. ПЕЙСНЕРА «ДІВЧИНКА У ЗЕЛЕНОМУ СВЕТРІ: ЖИТТЯ У МОРОЦІ ГОЛОКОСТУ»

Пшенична М. С.
КОРЕЛЯЦІЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТРАДИЦІЙ ЗАХОДУ ТА СХОДУ В ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ «ТРОХИ БІЛЬШЕ, НІЖ ПОРОЖНЄ» А. ГЕОРГАЛЛІДІСА

Романчук С. М., Ридванський В. О.
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ГЕРОЯ У КУРТУАЗНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Семенець О. С., Федоренко Т. О.
«ЧИ ЦЕ ЛЮДИНА?» ПРІМО ЛЕВІ: ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ ВИМІР ТВОРУ

Хома В. І.
ВИМІРИ ДІАСПОРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ХУДОЖНІЙ БІОГРАФІЇ МАЙКЛА ОНДАТЖЕ «У КОЛІ СІМ’Ї»

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Алиева Л. А.
ПОЭЗИЯ И МИФОЛОГИЯ: МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И ИХ ФУНКЦИИ В ПОЭЗИИ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Баранецька А. Д.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: КРИЗОВІ ПРАКТИКИ

Жугай В. Й., Кузнєцова Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛІВ ЯК НОВІТНІХ ІНСТРУМЕНТІВ МЕДІА: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Ковпак В. А., Політова О. О.
УКРАЇНСЬКІ БУКТЬЮБ ТА БУКСТАГРАМ: ДИСКУРСИ КУЛЬТУРИ ЧИТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Супрун В. М.
ЕКОНОМІЧНА ЖУРНАЛІСТИКА У ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Harachkovskyi O. І.
«SLOVO I CHAS» JOURNAL IN THE UKRAINIAN INFORMATION SPACE

Георгієвська В. В.
РЕКЛАМА В УКРАЇНСЬКІЙ ПРЕСІ НАДДНІПРЯНЩИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Гусейнова М. М.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ КАК СРЕДСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ ОБЩЕСТВА К ИННОВАЦИЯМ

Колкутіна В. В.
АКСІОЛОГІЧНІ КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Маммедзаде В. С.
ПРИНЦИП РАБОТЫ НОВОСТНЫХ АГЕНТСТВ В ЭПОХУ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ (НА ПРИМЕРЕ АГЕНТСТВА «ANADOLU»)

Synchak B. A.
OLIGARCHIZATION AND OFFSHORIZATION AS A PROBLEM TRANSPARENCIES OF THE UKRAINIAN MEDIA MARKET

Соломахін А. Ф., Загороднюк В. С.
МОВА ВОРОЖНЕЧІ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ЕТНОТЕМА ТА СПЕЦИФІКА ЇЇ ВИСВІТЛЕННЯ

Старкова Г. В., Яресько К. В., Афанасьєва О. М.
ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА ТРАДИЦІЙНИХ І НОВИХ МЕДІА

Фенько Н. М., Черепова Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ ЖУРНАЛІСТИКИ РІШЕНЬ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Ципердюк І. М.
«КНИГА РОКУ ВВС» – МЕДІЙНИЙ СПЕЦПРОЄКТ ПІДТРИМКИ  УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Чернявська Л. В., Данилюк Н. О.
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ МАСМЕДІА

Юксель Г. З.
ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДЖЛІСУ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ В ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ КРИМУ (2014–2021)

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Кошелюк О. В., Благовірна Н. Б.
АУДІОПОДКАСТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИДАВНИЦТВ ЯК РІЗНОВИД ІМІДЖЕВОЇ РЕКЛАМИ

Рожило М. А., Заболотна П. С.
ОРИГІНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КНИГИ: ВЗАЄМОДІЯ АВТОРА, РЕДАКТОРА, ВИДАВЦЯ, ЛІТЕРАТУРНОГО МЕНЕДЖЕРА

Шульська Н. М., Рожило М. А., Римар Н. Ю.
«ВІД ЧИТАННЯ ДО СПОГЛЯДАННЯ»: КРЕАТИВНІ ВИДАННЯ СУЧАСНОСТІ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Барабанова Н. Р., Грушевська Ю. А.
ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ТИПОВИХ СИТУАЦІЙ РЕКЛАМНОЇ ТА PR-ДІЯЛЬНОСТІ

Бевзо Г. А., Черепинська А. Ф.
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПИСЬМОВОМУ ДИСКУРСІ

Данькевич Ю. В., Гуйда О. Г., Головченко М. М.
БЕЗПЕЧНА ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ

Лебідь Н. М.
КОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗУ ЄВРОПИ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕМІОТИЗАЦІЇ МЕДІАМОВИ

РЕЦЕНЗІЇ

Шепель Ю. О.
МОВА – ЦЕ ВСІ ГЛИБИННІ ПЛАСТИ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ НАРОДУ, ЙОГО ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ... (О. ГОНЧАР)