Архів

Том 33 (72). № 1 Том 3, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЛІТЕРАТУРА СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Пуздрак Л. І.
ПОШУКИ НОВОЇ (ІНШОЇ) ІДЕНТИЧНОСТІ: ПРОБЛЕМА МІГРАЦІЇ В ПОВІСТІ ГРАЖИНИ ПЛЕБАНЕК «PRZYSTUPA»

Чорний І. В., Чорна В. Л.
ВАТСОН У РОЛІ ХОЛМСА В РЕТРОДЕТЕКТИВАХ КШИШТОФА БОХУСА З ЦИКЛУ «ВАХМІСТР»

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Бабаева Г. А.
«ПРОКЛЯТОЕ ПРОШЛОЕ» И ИЛЛЮЗИЯ НАСТОЯЩЕГО В ПОВЕСТЯХ П. МОДИАНО «УЛИЦА ТЁМНЫХ ЛАВОК» И «УТРАЧЕННЫЙ МИР»

Бабаева Ш. Г.
ТЕМАТИКА И СИСТЕМА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ В РАССКАЗАХ АБДУЛЛЫ КАДИРИ

Васильянц О. С.
ЧЕРВОНА ШАПОЧКА, БІОНЖЕНЕРНІ СОЛДАТИ ТА ВІЙНА З МІСЯЦЕМ: ТРАНСФОРМАЦІЇ КЛАСИЧНОЇ КАЗКИ У РОМАНІ МАРІССИ МАЄР «SCARLET»

Гамбарова Г. Р.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕТСКОЙ ПРОЗЫ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

Дроздовський Д. І.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «РОЗУМ» («МОЗОК») У РОМАНАХ «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ҐРЕЯ» О. ВАЙЛДА Й «СУБОТА» І. МАК’ЮЕНА: ТИПОЛОГІЧНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ

Кравець О. М., Полякова К. О.
МОТИВ ЧОВНА В РОМАНІ ДЖУЛІАНА БАРНСА «ІСТОРІЯ СВІТУ В 10½ РОЗДІЛАХ»

Мусаева Ф. В.
ВЫБОР НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ: ФАРХАД И ХОСРОВ

Науменко Н. В.
ФОРМОЗМІСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ АЛЬБОМУ СТІНГА «THE BRIDGE» (2022)

Ніколенко К. С.
КОНЦЕПТ «ДІМ» У НАРАТИВНІЙ СТРУКТУРІ РОМАНІВ Л. М. МОНТГОМЕРІ «ЕНН ІЗ ЗЕЛЕНИХ ДАХІВ», «ЕНН ІЗ ЕЙВОНЛІ», «ЕНН ІЗ ОСТРОВА ПРИНЦА ЕДВАРДА»

Свириденко О. М.
ГЕОРГ БЮХНЕР КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ

Тахирли Абид
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ПОЭЗИЯ 1920-Х ГОДОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ М. А. РАСУЛЗАДЕ

Чернявська О. К.
ЖАНР ХУДОЖНЬОЇ АВТОБІОГРАФІЇ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Горболіс Л. М.
СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ХУДОЖНИКА В БІОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ ПРО ВАН ГОГА

Поліщук Л. Б
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ, МОТИВІВ, СЮЖЕТІВ У ТВОРАХ ЗАРУБІЖНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Beskletna O. O., Mukhanova O. M., Shepelieva O. V.
TEXTS OF LOVE LETTERS AND THEIR GENRE AND STYLISTIC CHARACTERISTICS

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Жижченко Л. Б.
БАГАТСТВО ТА БІДНІСТЬ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗКАХ: СЮЖЕТИ, ПРОБЛЕМАТИКА, ОБРАЗИ

Пустовіт В. Ю.
АВТЕНТИЧНІ ФОЛЬКЛОРНІ МОТИВИ: ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Грищенко І. В.
МОДИФІКАЦІЯ ПОБУТУВАННЯ ФОЛЬКЛОРУ В ІНФОРМАЦІЙНУ ДОБУ

МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ, АБОРИГЕННИХ НАРОДІВ АМЕРИКИ ТА АВСТРАЛІЇ

Гафарова Р. І.
АНАЛІЗ ВІРША-ГІМНУ КРИМСЬКИХ ТАТАР «АНТ ЕТКЕНМЕН» («Я ПОКЛЯВСЯ») НОМАНА ЧЕЛЕБІДЖІХАНА В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Георгієвська В. В., Погребняк І. В.
КОМУНІКАТИВНІ КОНЦЕПТИ СЕМІОТИЧНОГО ПОЛІКОДОВАНОГО ГІПЕРТЕКСТУ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ

Коваль А. С.
СУБ’ЄКТИ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКИХ ВЕБСЕРІАЛАХ

Кузнєцова Т. В.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ОЦІННОГО СПРИЙНЯТТЯ МЕДІАТЕКСТУ

Полумисна О. О.
КОМУНІКАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ТА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКОВ ЛЮДЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Семенець О. О.
МАНІПУЛЯТИВНІ ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПТУ ‘ПАТРІОТИЗМ’ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ (КРИТИЧНИЙ ДИСКУРС-АНАЛІЗ ТА СОЦІОЛОГІЯ)

КНИГОЗНАВСТВО, БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО, БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Сафарова А. К.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ В БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Абрамович С. Д.
«СЛОВО ПРО ЗАКОН ТА БЛАГОДАТЬ…» МИТР. ІЛАРІОНА ЯК ПАМ’ЯТКА ПРОТОПУБЛІЦИСТИКИ

Бабенко В. С.
МАРКЕРИ ТІЛЕСНОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-МЕМАХ

Боровик Л. А.
ВИЗНАЧЕННЯ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ РОЛІ НАТО У КОСОВСЬКОМУ КОНФЛІКТІ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Волик А. В.
ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ ОБРАЗУ УНІВЕРСИТЕТУ В МАТЕРІАЛАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Загороднюк В. С., Соломахін А. Ф.
ДИНАМІКА ЖАНРУ ПОЛІТИЧНОГО ПОРТРЕТУ В ПУБЛІЦИСТИЦІ ДМИТРА ПАВЛИЧКА

Любченко Ю. В., Третяк А. О.
СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ДІЙСНОСТІ В ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ СЮЖЕТІ ЗАСОБАМИ МОНТАЖУ

Партико З. В.
ТЕОРІЇ ЖУРНАЛІСТИКИ: ВПЛИВ І ЙОГО ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИМІРЮВАННЯ

Рогова Т. А.
СІМЕЙНІ РЕАЛІТІ-ШОУ: ВІЗУАЛЬНО-ВЕРБАЛЬНІ ПРИЙОМИ ВПЛИВУ НА ГЛЯДАЧА

Fisenko T. V., Hilenko O. I.
THE FEMALE IMAGE IN JOURNALISM DURING THE KHRUSHCHEV THAW PERIOD (BASED ON THE MAGAZINE “MOTHERLAND”)

Ципердюк І. М.
«ВОЛЯ ДО ПРАВДИ ЗРОБИТЬ ВАС ВІЛЬНИМИ»: ЖУРНАЛІСТ СТАНІСЛАВ АСЄЄВ – В’ЯЗЕНЬ СУЧАСНОГО КОНЦТАБОРУ

Яременко В. П.
РОЛЬ PR-КОМУНІКАЦІЙ СТУДЕНТІВ-СПОРТСМЕНІВ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Григораш С. М., Лесюк О. О.
ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВО В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ

Гридчина В. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА НАТО

Досенко А. К.
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРИКЛАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ПЛАТФОРМ

Кутуза Н. В.
ФАКТОРИ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ В МАСМЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ: ТЕОРЕТИЧНІ ОРІЄНТИРИ

Посмітна В. В.
КОМУНІКАТИВНІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ МОБІНГУ У ВІЙСЬКОВОМУ ДИСКУРСІ

Сухаревська Г. В.
КОМ’ЮНІТІ – ОСОБЛИВА ФОРМА МЕРЕЖЕВИХ СПІЛЬНОТ: СПЕЦИФІКА І АЛГОРИТМИ ДІЯЛЬНОСТІ

СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА

Бондаренко І. С., Санакоєва Н. Д.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ВИМІРИ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Zolyak V. V., Horchikova A. O.
THE MAIN ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF MODERN MEDIA IN THE CONDITIONS OF CONTENT CONVERGENCE