Спецвипуск, 2022

Спецвипуск, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

Бабенко В. С.
ПОДОЛАННЯ СТЕРЕОТИПІВ ТІЛЕСНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕГМЕНТІ МЕДІАРЕАЛЬНОСТІ ЯК ЦІННІСНИЙ ОРІЄНТИР НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВИСВІТЛЕННЯ РУХУ FEMEN)

Битюк І. В.
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЖУРНАЛІСТИКА УЧАСТІ ЯК НОВА ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Близнюк А. С., Давидова Л. В., Зайко Л. Я.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: СПОСОБИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЖУРНАЛІСТІВ

Громко Т. В.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВЕКТОР ВІТЧИЗНЯНИХ МОНОГОВІРКОВИХ ДЕСКРИПЦІЙ ПЕРШОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХІ СТОЛІТТЯ З ІСТОРИКО-МОВНОГО ПОГЛЯДУ

Дзинглюк О. С., Шевальє С. Б.
ІНТЕГРАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ОЦІНОК ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ ЗООКОМПОНЕНТОМ В УКРАЇНСЬКІЙ, БОЛГАРСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

Дроздовський Д. І.
КАТАСТРОФІЗМ ЯК КОМПОНЕНТ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СВІДОМОСТІ Й ЧИННИК ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В РОМАНІ «УРОКИ» ІЕНА МАК’ЮЕНА

Іванова І. В., Потапенко Л. В.
ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ НАУКОВО-АКАДЕМІЧНОМУ ДИСКУРСІ НА ПРИКЛАДІ АНОТАЦІЙ

Карпюк А. В., Трофімук-Кирилова Т. М.
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ВАЖЛИВІ ІНСТРУМЕНТИ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Косович О. В.
МОВНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВ-ЛІДЕРІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Криворучко В. І.
«ЄВРОПЕЙСЬКА» ЛЮДИНА У ПРОЗІ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ

Malysh N. A., Shevchenko V. E., Tkachuk-Miroshnychenko O. Ye.
LANGUAGE POLICY IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

Маторіна Н. М.
МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ БРУНО ШУЛЬЦА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Machulska K. Ya.
LANGUAGE OF FAKES: CONTEMPORARY EUROPEAN STUDIES

Мікіна О. Г., Хоменко О. А.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ І ФІЛОЛОГІЯ (ДО ПИТАННЯ ПРО ОДИН МОВНИЙ КАЗУС)

Насакіна С. В., Маєв А. П.
ТЕРМІНИ-СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У ФАХОВИХ ТЕКСТАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В АГРАРНИХ ВНЗ

Огарєнко Т. А.
ГІПОТАКСИС ТВОРІВ М. КОЦЮБИНСЬКОГО ЯК ПОКАЗНИК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОРІЄНТОВАНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Підгородецька І. Ю., Тихоненко О. В.
ГЕНДЕРНИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ ТОПОНІМІЇ ХАРКОВА НА ТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Просалова В. А., Григошкіна Я. В.
ГЕОПОЕТИКА VERSUS ГЕОПОЛІТИКА: КІЛЬКА СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД АЛЬТЕРНАТИВНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ

Пустовіт Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СКЛАДНИХ ТЕРМІНІВ ТА АБРЕВІАТУР В АНГЛОМОВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ ПРО БПЛА НА ПРИКЛАДІ BAYRAKTAR AKINCI, DRAGONFISH VTOL, SWITCHBLADE

Сенкевич Г. А., Морозов А. С.
РЕФОРМУВАННЯ ДРУКОВАНИХ ЗМІ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

Тагільцева Я. М., Матвієнко Л. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СКЛАДНИХ СЛІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ

Тиховська О. М.
ОБРАЗИ ТА МОТИВИ ПОВІСТІ М. ТРАЙСТИ «У НІЧ НА СВЯТОГО АНДРІЯ» ТА ОПОВІДАННЯ М. РОШКА «КРИВАВИЙ МІСЯЦЬ НАД МИНЧЕЛОМ» У СВІТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ

Токмань Г. Л.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОПОВІДАНЬ ЮРІЯ БОНДАРЕНКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й ФІЛОСОФІЇ АБСУРДУ

Худавердієва В. А.
АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ З ПРОСУВАННЯ ТУРПРОДУКТУ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Чернявська О. К.
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АВТОБІОГРАФІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ

Шийка С. В.
ОСМИСЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ АНТРОПОНІМІКИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ